Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Vlada spremenila svoj sklep o pripravi novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč

Vlada RS je na 54. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejela sklep, da se v sklepu vlade št. 35400-2/2014/8 z dne 27. 3. 2014 2. točka spremeni tako, da se glasi: »2. Novi zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč se pripravi tako, da bo pokopališka dejavnost tudi v bodoče organizirana kot obvezna gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa se bo izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, ob upoštevanju določenih pogojev; le kolikor določenih delov pogrebne dejavnosti ne more ustrezno zagotavljati trg, se lahko v tem segmentu organizira kot obvezna gospodarska javna služba.«
 

Fotogalerija