Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Dnevi odprtih vrat - vabilo k organizaciji

Spoštovani!

Negodovanje občanov zaradi višjih zneskov na položnicah je razumljivo, neprijetni pa so tudi pritiski, ki jih zaradi tega doživljate izvajalci obveznih javnih gospodarskih služb. Pogosta razloga za nezadovoljstvo uporabnikov sta tudi nepoznavanje našega dela in obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja.

Dan odprtih vrat je priložnost, da uporabniki spoznajo tudi ozadje našega dela, da zrušimo kak mit o ravnanju in služenju z odpadki, vodovodnih storitvah, kanalščini ter da občani iz prve roke dobijo odgovore na vsa vprašanja in predloge.

Z odprto komunikacijo namreč lahko vzpostavimo bolj pristen odnos z uporabniki in lokalnim okoljem, pokažemo tudi svoj 'človeški obraz' in tako vsaj malce povečamo razumevanje za prilagoditve cen komunalnih storitev.

Zaradi večje medijske pozornosti predlagamo, da dogodek organizirate maja in ta dan namenite občanom, predšolskim otrokom, osnovnošolcem, dijakom, medijem itd. Da bi bila organizacija čim lažja, smo na Zbornici pripravili koncept izvedbe Dneva odprtih vrat, vas pa prosimo, da nam sporočite, ali in kdaj ste se odločili organizirati dogodek. Tako bomo dogodke in ključna sporočila lahko komunikacijsko podprli tudi na nacionalni ravni.

V pričakovanju vaše odločitve glede organizacije Dneva odprtih vrat vas lepo pozdravljam,

Janko Kramžar,

predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva

Za dodatne informacije vam je na voljo Stojan Franetič, direktor ZKG, po telefonu 01 58 98 484 ali po e-pošti komunala@gzs.si.

Fotogalerija