Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Komunalna infrastruktura je srebrnina, ki je ne velja razprodati, pač pa je treba začeti vanjo čim prej vlagati


Komunalna infrastruktra - priložnost za investicijski zagon

Ljubljana, 9. april 2013 – Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) je danes organizirala strokovni posvet z okroglo mizo z naslovom »Komunalna infrastruktura – priložnost za investicijski zagon«. Na posvetu je sodeloval tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, vsi govorci pa so se strinjali, da je (vzdrževana) infrastruktura nujna za izvajanje kakovostnih komunalnih storitev in da so bili vložki vanjo v preteklostiobčutno premajhni. Pri tem je pomembno sodelovanje vseh déležnikov, kar povečuje možnosti za nov investicijski zagon, koristi od tega pa bodo neposredno in takoj občutili občani.

Predsednik ZKG Janko Kramžar je uvodoma izpostavil resnost situacije na področju komunalne infrastrukture: »Določenega dela potrebne infrastrukture sploh še nimamo, kar je ena plat problema. Druga plat problema pa je obstoječa infrastruktura, ki je deloma v slabem stanju in nujno potrebna obnove. In kako rešiti ta problem? Z obračunavanjem amortizacije v zadostni višini je treba zagotavljati sredstva, kibodo omogočila vsaj obnovo infrastrukture, poleg tega pa onemogočiti nenamensko porabo teh sredstev.«

Profesor na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo dr. Albin Rakar je povzel rezultate študije z naslovom »Vrednost gospodarske infrastrukture in problematika zagotavljanja sredstev za njeno ohranitev«. Glavno ugotovitev v svoji študiji je poimenoval amortizacijska vrzel. Nastala je zato, ker obstoječi obračun storitev ni zagotavljal sredstev za obnovo in razvoj infrastrukture, posledice pa so (če govorimo o vodi) zastarevanje omrežja, naraščanje izgub in prekinitve v obratovanju. Zato je nujno, da so stroški za ohranjanje infrastrukture vključeni v ceno, saj le vzdrževana in varna infrastruktura občanom omogoča kakovostne storitve. »Če ne bomo ukrepali, bo do leta 2020 amortizacijska vrzel samo na področju oskrbe s pitno vodo znašala okoli 960 milijonov evrov, zato bi bilodezinvestiranje na področju gospodarske javne infrastrukture, še zlasti lokalne gospodarske javne infrastrukture, treba opredeliti kot razvojni problem na državni ravni,« je poudaril Rakar.

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je poudaril, da glavne izzive na področju komunalne infrastrukture usmerjata dva dejavnika: izražanje potreb naših občanov oziroma uporabnikov in potreba po uskladitvi z nekaterimi evropskimi direktivami, ki jih moramo prenesti v naš pravni red. Minister se zaveda, da je stanje precej slabo: »Karkoli pogledamo na področju komunalne infrastrukture, vidimo, da je pred nami dosti izzivov. Uporaba naravnega vira je strošek in tako mora biti tudi obračunana. A te spremembe moramo sprejemati razumno in s prehodnimi obdobji. Minister je zastavil tudi vprašanje, kaj se bo dogajalo s pitno vodo v Sloveniji, in nanj tudi odgovoril: »Če hočeš dobro svojim državljanom in državljankam, je treba ta naravni vir nadzorovati. Najlažje pa ga nadzoruješ, če ga upravljajo javna podjetja, torej podjetja v državni ali občinski lasti.«

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije Leopold Kremžar in Združenja občin Slovenije Jurij Lep sta izpostavila, da moramo občinam dati možnost, da se za te potrebe lahko zadolžijo. »Občine v Sloveniji so med najmanj zadolženimi občinami v Evropi, zato bi jim morali dati to možnost. A zadolžitev mora biti namenska. Temeljiti mora na programu za reševanje problematike komunalne infrastrukture,« je povedal Leopold Kremžar. Jurij Lep je dodal, da več kot 10 odstotkov občin nima realno obračunane amortizacije. »V tako kratkem času je nemogoče prenesti vsa manjkajoča sredstva na občane. Zato bi morali rešitve poiskati skupaj z državo.«

»Podatki in opozorila, ki izhajajo iz študije dr. Rakarja, so pomembno opozorilo vsem nam: občinam, komunalnim podjetjem in državi, pa tudi občanom, ki jih moramo ozaveščati, da kakovostne komunalne storitve zahtevajo svojo ceno. Če želimo prebivalcem tudi v prihodnjezagotavljati kakovostne storitve, moramo za to prevzeti odgovornost vsi in tudi sistemsko poskrbeti, da se bodo zbrana sredstva, še posebej zdaj, ko povsod po Sloveniji prilagajamo cene komunalnih storitev, uporabljala namensko. Veseli smo ministrovega povabila na srečanje, na katerem bomo predstavili potencialne rešitvein sodelovali pri pripravi konkretnega programa na temo komunalne infrastrukture ter ga začeli uresničevati,« je o tem, da lahko probleme rešimo le s sodelovanjem, za konec povedal predsednik ZKG Janko Kramžar.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija