Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Vabilo: Priprava in ocena investicijskih projektov na področju VARSTVA OKOLJA

14. maj 2012 - 6. junij 2012, 8 srečanj - 40 andragoških ur, GZS - Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
 

Cilj usposabljanja: cilj izobraževalnega programa je osvojiti poglobljena znanja in metodologijo priprave, ocene in izvedbe investicijskih projektov s poudarkom na posebnostih investicijskih projektov na področju varstva okolja.

Komu je program namenjen: izobraževalni program je prilagojen posebnostim komunalnega gospodarstva in je namenjen vodilnim in strokovnim delavcem komunalnih podjetij in lokalnih skupnostih, ki se ukvarjajo s pripravo ali izvedbo investicij, naročanjem investicijske dokumentacije ali drugimi aktivnostmi, ki so povezane z investicijami na področju varstva okolja.

Predavatelji: program usposabljanja bodo izvajali izkušeni predavatelji, ki imajo poleg strokovnega znanja in dolgoletnih poslovnih izkušenj pridobljeno tudi ustrezno formalno pedagoško-andragoško usposobljenost za kakovostno izobraževalno delo. Z vami bodo: mag. Stanka Cerkvenik, Enisa Rojnik, mag. Božena Kramar, mag. Manja Hafner in mag. Branko Naveršnik.

Slovenija se je ob pristopu k Evropski uniji zavezala prevzeti in upoštevati njen pravni red, med drugim tudi na področju varstva okolja. Okoljska zakonodaja Evropske skupnosti se je v desetletjih svojega nastajanja razširila na več kot 200 predpisov. Implementacija tako kompleksnega zakonodajnega sklopa evropskih direktiv s področja varstva okolja, ki so investicijsko nedvomno ene najdražjih direktiv, predstavlja za lokalne skupnosti in izvajalce javnih služb zahtevno nalogo. Država je sprejela vrsto strateških dokumentov, programov, operativnih programov in nove zakonodaje, ki na novo postavlja kriterije izvajanja mnogih dejavnosti (ravnanje z odpadki, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode), ki imajo pomemben vpliv na gospodarski razvoj Slovenije, regionalni razvoj in izboljšanje okolja. Novi izzivi na področju zagotavljanja potrebne in tehnično-tehnološko ustrezne infrastrukture gospodarskih javnih služb, visoki okoljski standardi in posledično potrebna investicijska sredstva za financiranje zahtevnih okoljskih projektov spreminjajo tradicionalne investicijske procese.

Prihodnje leto se izteka finančna perspektiva 2007 - 2013, v okviru katere so gospodarske javne službe varstva okolja na podlagi Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev uspešno izvedle vrsto investicijskih projektov. V novi finančni perspektivi 2014 - 2020 bodo znanja o pripravi in vodenju investicijskih projektov ključnega pomena za ustrezno pripravo projektov, na temelju katerih bodo lahko lokalne skupnosti in komunalna podjetja pridobivala evropska sredstva.

Podrobnejše informacije in prijavni obrazec objavljamo v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi