Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Vabilo na sejem KOGRA 2012

MEGRA, mednarodni sejem gradbeništva se bo od 28. marca do 1. aprila 2012 ob svoji 25-i ponovitvi poslovno in strokovno razširil s sejmom ENGRA, Mednarodnim sejmom energije in trajnostne gradnje in KOGRA, Mednarodnim sejmom komunale, urejanja okolja in ekologije.

Trije sočasni sejmi bodo iz različnih zornih kotov v uspešno poslovno, komercialno, promocijsko in poslovno druženje povezali poslovneže, strokovnjake in najširši krog obiskovalcev. Stične točke vseh treh sejmov bodo gradnja, energetika in sožitje človekovega urbanega prostora z okoljem.

 

 

 

KOGRA bo z zeleno podčrtal vlaganja v posodobitev in razvoj komunalne infrastrukture ter ponudil znanje, izdelke in storitve, ki jih za to potrebujemo. Predstavil bo nove projekte, ki jih na področju komunale pripravljajo ustanove in organizacije. Ponudil bo izdelke in storitve za področja komunalne infrastrukture, prometnega omrežja in parkirišč, javne razsvetljave in urejanja okolja. Zagotovil bo opremo za javne površine, objekte za prosti čas, šport in izobraževanje ter za oglaševanje na javnih površinah. Predstavil bo dimnikarske, pogrebne ter pokopališke storitve in opremo. Zagotovil bo informacijske sisteme, opremo in storitve za vzdrževanje in čiščenje javnih površin, za ravnanje z odpadki in z vodo. Velik pomen bosta imela tudi ekologija in varstvo okolja, s poudarkom na ravnanju z odpadki in z vodo.

 

 

 

Četrtek, 29.03.2012

 

 

i - Kaj vse moramo vedeti o MKČN nad 50 PE

Nataša Uranjek Ževart, Primož Rošer; Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

- Osveščanje javnosti in pridobivanje EU sredstev za čiščenje odpadnih voda Samra Sečerovič, Razvojna agencija Sora

- Sodobni modeli za tehnično in ekonomsko upravljanje sistemov za oskrbo s pitno vodo Max Hammerer, Hammerer-System-Messtechnik, Klagenfurt, Avstrija

- Tehnične novosti v transportni logistiki odpadkov

mag. Branko Kosi, Snaga d.o.o., Maribor

- Znižanje stroškov odvoza odpadkov z optimizacijo: priprava podatkov, izvedba in rezultati v praksi

Rajko Kacin, Sledenje d.o.o., Rok Jesenko, Monolit d.o.o.; Tomaž Novak, JP Komunala Laško d.o.o.

- Odpadki kot vir surovin in energije - dobre prakse obdelave odpadkov na Nizozemskem

• Inovativna krožišča materialov: zaprta zanka recikliranja

• Iz odpadkov v energijo

Cees Duijn, The Netherlands Waste Management Parthership, Amsterdam, Nizozemska

Organizatorja: IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d.o.o. in Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica komunalnega gospodarstva Informacije in prijava: Petra Bratina, 01/420 5364, petra.bratina@ireet.si

10.00 - 12.00 / dvorana 2

 

 

 

Organizator: Ekonomski institut Maribor d.o.o. Informacije: mag. Jasmina Mavrič, 02/235 2355, jasmina.mavric@eim-mb.si

 

 

 

Forum varstva okolja bo obravnaval okoljsko problematiko iz najrazličnejših zornih kotov. Sodelujoči udeleženci bodo predstavili državljanski, potrošniški, vladni, nevladni, občinski, izvajalski in izobraževalni vidik varstva okolja in v razpravi oblikovali odgovore na vprašanja, kaj smo že naredili za varstvo okolja, kaj še moramo in kaj s sredstvi, ki so na razpolago, sploh lahko naredimo

Moderatorki: mag. Stanka Cerkvenik in Enisa Rojnik, IREET Inštitut d.o.o.

Organizator: IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d.o.o. Informacije: Petra Bratina, 01/420 5364, petra.bratina@ireet.si

 

 

Organizator: JP Centrala čistilna naprava Domžale-Kamnik Informacije: Meta Levstek, 01/724 6503, levstek@ccn-domzale.si

 

16.00 - 17.30 / dvorana 1

Posvet: Vse kar morate vedeti o malih komunalnih čistilnih napravah

 

13.00 - 15.00 / dvorana 2

Forum varstva okolja

 

Bilateralna delavnica v okviru projekta IR-OVE (inovativna čezmejna regija OVE)

 

DAN KOMUNALE IN EKOLOGIJE

9.00 - 13.00 / dvorana 1

Mednarodni strokovni posvet: Sodobni pristopi v komunalni dejavnost

 

»STROKOVNI PROGRAM SEJMA KOGRA (KOGRA 2012)«

Pomurski sejem

 

Kogra - Mednarodni sejem komunale, urejanja okolja in ekologije:

Fotogalerija

 

Arhivi