Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izšle so E-novice št. 20/11

Vsebina:

  • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
  • Vlada izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev.

 

Podrobnješi vpogled v elektronske novice je možen, če kliknete v glavnem meniju na Panožne novice.

Fotogalerija