Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izšle so E-novice št. 16/11

Vsebina:

  • Obravnava osnutka Uredbe o odpadkih. 
  • Obvestilo o MKČN.
  • Predstavitev osnutka Uredbe o oskrbi s pitno vodo.
  • Ponovni poziv za sodelovanje v delovnih komisijah zbornice.
  • Uredba o spremembah urede in dopolnitvah uredbe o okoljski dajatvi zaradi nastajanja odpadne embalaže.

 

Podrobnješi vpogled v elektronske novice je možen, če kliknete v glavnem meniju na Panožne novice.

Fotogalerija

 

Arhivi