Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izšle so E-novice št. 09/11

Vsebina:

  • Nerešena vprašanja pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih.
  • Osnutki sprememb uredb s področja vodovarstvenih območij vodnih teles.

 

Podrobnješi vpogled v elektronske novice je možen, če kliknete v glavnem meniju na Panožne novice.

Fotogalerija