Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izšle so E-novice št. 07/11

Vsebina:

  • Emisije iz gradbišč in kuirilnih naprav.
  • Predlog Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki.
  • Osnutki sprememb uredb s področja vodovarstvenih območij vodnih teles.

 

Podrobnješi vpogled v elektronske novice je možen, če kliknete v glavnem meniju na Panožne novice.

Fotogalerija