Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izšle so E-novice št. 03/11

Vsebina:

  • Predstavitev osnutkov uredb o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju odpadkov na odlagališčih, ki bo 28.2.20011.
  • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja.
  • Vabilo na seminar "Uporaba standardnih pogodb FIDIC".

Podrobnješi vpogled v elektronske novice je možen, če kliknete v glavnem meniju na Panožne novice.

Fotogalerija

 

Arhivi