Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izšle so E-novice št. 01/11

Vsebina:

  • Osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode.
  • Osnutek Pravilnika o katastru gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja.
  • Osnutek Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki. 

Podrobnješi vpogled v elektronske novice je možen, če kliknete v glavnem meniju na Panožne novice.

Fotogalerija