Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izšle so E-novice št.45

Vsebina:

  • Podpisan Aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
  • Vabilo na delavnico "Odpadki niso smeti"

Podrobnješi vpogled v elektronske novice je možen, če kliknete v glavnem meniju na Panožne novice.

Fotogalerija

 

Arhivi