Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izšle so E-novice št.32

Vsebina:

  • Vlada izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev,
  • Predlog Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

 

Podrobnješi vpogled v elektronske novice je možen, če kliknete v glavnem meniju na Panožne novice.

Fotogalerija