Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Eko-inovacije, predstavitev razpisov 7.OP in CIP

Priložnosti za razvoj na področju eko-inovacij

Ljubljana, 11. maj 2010 – Na GZS je potekal informativni dan o razpisih na področju eko-inovacij, in sicer razpis 7. okvirnega programa ter razpis programa CIP. Dogodka v organizaciji GZS in MVZT v sodelovanju s Tehnološko okoljskim centrom, Evropsko komisijo ter Izvršno Agencijo za Konkurenčnost in Inovativnost (EACI), se je udeležilo prek 110 gospodarstvenikov.

Kot je uvodoma poudaril generalni direktor GZS, mag. Samo Hribar Milič, »veliko število udeležencev na današnjem informativnem dnevu potrjuje, da v Sloveniji za razvojne projekte primanjkuje svežih finančnih sredstev.« Še posebej to velja v zaostrenih pogojih poslovanja. Dogodek, kakršen je današnji, naj bi prispeval k prenosu znanj in izmenjavi medsebojnih izkušenj, kar naj bi omogočilo, da bi podjetja lažje prišla do evropskih sredstev.

Predstavnika Evropske komisije, Michele Galatola in Theodoros Staikos, sta predstavila razpisne pogoje in priložnosti za kandidiranje slovenskih podjetij pri razpisih 7. okvirnega programa in CIP-eco innovation. Prikazani so bili tudi trije projekti s področja okolja, zdravja in eko-inovacij kot primeri dobrih praks.

Evropska komisija je sredi aprila objavila razpis za ekološke inovativne projekte (program CIP). Za nove projekte na področju recikliranja materialov, trajnostnih gradbenih izdelkov, na področju prehrane in pijače ter okolju prijaznih poslovnih praks je na voljo 35 milijonov evrov. Razpis je še posebej namenjen malim podjetjem z okolju prijaznimi izdelki ali storitvami, ki potrebujejo pomoč za prodor na trge. Razpis se zaključi 9. septembra, za financiranje pa bo izbranih približno 50 projektov.

Povezava na razpis Eko inovacije

Predvidoma 30. julija bo Evropska komisija objavila razpis 7. OP/Sodelovanje, vezan na okolje, del bo namenjen tudi eko-inovacijam. Razpis bo namenjen tako podjetjem kot tudi razvojno-raziskovalnim institutom, usmerjen pa bo v vzpostavljanje javno-zasebnih partnerstev, sočasno bo spodbujal sodelovanje med podjetji in RR sfero.

Seznam nacionalnih kontaktnih točk za 7.OP

Dodatne informacije: Simona.Rataj@gzs.si in Erika.Glasencnik@gov.si.

Predstavitve

 

Predstavitev razpisa v okviru 7. OP Energija (FP7 ENERGY 2011)
Milena Černiloga-Radež, Ministrovo za gospodarstvo

Predstavitev razpisa 7. OP, Okolje (vključno s klimatskimi spremembami) (FP7 ENV 2011)
Michele Galatola, European Commission - DG RTD I.3

Predstavite dobre prakse:
Kako smo napisali uspešen projekt CytoThreat
Metka Filipič, Nacionalni inštitut za Biologijo, Slovenija

Pomen mednarodnega mreženja in interdisciplinarnosti za pripravo uspešnega projekta: Primer: FP6/INCOMarama II
Avrelija Cencič, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija

Predstavitev razpisa za EkoInovacije 2010,
Overview
How to apply
Theodoros Staikos, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

Predstavitev dobre prakse: Projekt „CAPS“ cleaning oil stains with paper mill sludge, dr. Marko Likon 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi