Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Javna obravnava osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehnčnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehnčnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. Vsebinsko spremembe obsegajo prenovljene rešitve v zvezi z dimniki, dvigali, preveritev števila in dimenzij parkirnih mest, morebitno zmanjšanje površin vezanih na odmike od opreme stanovanjskih prostorov ipd. Besedilo javne obravnave je objavljeno na spletni stani Ministrstva za okolje in prostor:
http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/7621/7461/0bb849243e/ . GZS Zbornica gradbeništva in IGM zbira vaše (poljudne ali strokovne) predloge in pripombe do 10. junija 2010. Pripombe, mnenja, predloge in rešitve pošljite na naslov zgigm@gzs.si ali na faks: 01 5898 100 s pripisom za ZGIGM. Pravno oblikovane in urejene jih bomo v imenu zbornice GZS ZGIGM posredovali dalje na MOP

Fotogalerija

 

Arhivi