Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Posvet: Aktualne razmere na področju komunalnih storitev v Sloveniji - DAN KOMUNALCEV, 24.03.2010

Sejem  MEGRA
Sreda, 24. 3. 2010:  DAN KOMUNALCEV

10.00 13.00 / dvorana 2

Posvet: Aktualne razmere na področju komunalnih storitev v Sloveniji

- Aktualne razmere na področju izvajanja komunalnih storitev v Sloveniji
- Dušan Butina, GZS Zbornica komunalnega gospodarstva

- Analiza stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Sloveniji
- mag. Stanka Cerkvenik, IREET Inštitut, d.o.o.

- Strategija investiranja v komunalno infrastrukturo - primer dobre prakse -Komunalno podjetje Velenje
- Investicije v novo in obnove obstoječe komunalne infrastrukture ter financiranje s pomočjo kohezijskega sklada EU.
- Prikaz projektov in postopkov - primer dobre prakse.
- Marijan Jedovnicki, Komunalno podjetje Velenje d.o.

- Možnosti čiščenja odpadnih voda na redko naseljenih in težje dostopnih področjih
- Petra Bratina in Maša Mlinarič; IREET Inštitut, d.o.o.

- Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Krško
- Obveznosti iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ukrepi in finančni viri za doseganje ciljev.
- Primer sofinanciranja izvedbe priključka na javno kanalizacijo ali postavitve MKČN.
- Jože Leskovar in Špela Arh Marinčič, Kostak Krško d.d.

- Ravnanje z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav
- Anja Cerjak Kovačec, IREET Inštitut, d.o.o

- Energetska izraba komunalnih odpadkov
- Viri, možnosti in prednosti izkoriščanja bioplina
- Vanja Somrak, Kostak Krško d.d.

Organizatorja: IREET Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji, d.o.o. in GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva

Informacije: mag. Stanka Cerkvenik, IREET, 01/420 5362, stanka.cerkvenik@ireet.si

Vabljeni!

Fotogalerija