Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Najava konsolidirane obratne dražbe

Zbornica komunalnega gospodarstva bo za svoje člane organizirala skupna javna naročila za sorodno blago oziroma storitve in tako omogočila doseganje nižjih nabavnih cen.

Vlada Republike Slovenije je priporočila, med drugim tudi javnim podjetjem, da s ciljem zmanjševanja stroškov izvajajo javno naročanje z uporabo elektronske dražbe. Že nekaj naših članov je uspešno izvedlo javna naročila po postopku obratne dražbe, ki smo jo pred časom že predstavili na Zbornici. Zniževanje stroškov z uporabo elektronske dražbe pa je možno še nadgraditi z združevanjem (konsolidiranjem) javnih naročil. Prednost skupnih nabav je v povečanju količin, kar zanesljivo vodi k dodatnemu znižanju ponudbene cene.

Program elektronske obratne dražbe za konsolidirana javna naročila omogoča združevanje naročnikov kateri povprašujejo po sorodnem blagu ali storitvah (isti CPV), pri čemer je za vsakega naročnika posebej objavljena njegova različica specifikacij, komercialnih pogojev in terminov dobave. To omogoča ponudniku, da oblikuje ponudbeno ceno za vsakega naročnika posebej.  

Zbornica komunalnega gospodarstva prevzema vlogo iniciatorja konsolidiranih nabav za potrebe članov zbornice in izbora skupnega nabavnega organa. Slednji bo sklenil dogovor o skupni nabavi z zainteresiranimi javnimi komunalnimi podjetji kot vsklajevalec razpisnega postopka, ki deluje v imenu in za račun vseh sodelujočih naročnikov. To pomeni, da skupni nabavni organ objavi in vodi razpis ter vsklajuje postopek, tako med udeleženci konsolidirane nabave kot s podjetjem OptiProcure d.o.o., lastnikom elektronske aplikacije konsolidirane obratne dražbe.

ZKG je pripravila s podjetjem OptiProcure d.o.o. pet predlogov konsolidiranih naročil in sicer za:

  • električno energijo,
  • plin,
  • gorivo,
  • zabojnike za smeti in
  • higienski materijal (toaletni papir, papirnate brisače, tekoče milo, ...).

Vabimo vse, ki načrtujete v prihodnjih mesecih nabaviti navedeno blago, da se prijavite na spletno stran OptiProcure.com, zavihek Konsolidirani razpisi, oziroma na spletno mesto http://optiprocure.com/sl-si/ConsolidatedPurchase. Tam lahko pregledate vzorec razpisne dokumentacije in na njegovi osnovi oblikujete svojo razpisno dokumentacijo, ki jo priložite v aplikacijo. Lahko pa tudi podjetju OptiProcure d.o.o., na e-pošto info@optiprocure.com , sporočite podrobnosti razpisa in bo podjetje sestavilo in objavilo razpis namesto vas. Na oba načina se je moč prijaviti do 1.4. 2015.

Sestava razpisne dokumentacije, postopek konsolidiranja in strošek obratne dražbe je za naročnike brezplačno in ga bo poravnal najceneši ponudnik, ki bo zmagal na obratni dražbi.

Fotogalerija