Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo odgovore na pogosto zastavljena vprašanja in odgovore

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo odgovore na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z zahtevami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Fotogalerija

 

Arhivi