Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Gradiva s posveta v zvezi s predpisi, pomembnimi za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Gradiva s posveta v zvezi s predpisi, pomembnimi za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je bil v petek, 1. aprila 2016 ob 9.30 uri v dvorani A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Pripete datoteke

Fotogalerija

Fotogalerija