Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Podjetje ŽALE, d.o.o. finalist priznanja RS za poslovno odličnost PRSPO 2015

V Festivalni dvorani Ljubljana je v torek, 12. 4. 2016, potekala Slavnostna podelitev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO). PRSPO je najvišja državna nagrada za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi meril in metodologije, ki je vzpostavljena po vzoru (evropske) EFQM nagrade za odličnost iz Bruslja, enako kot v drugih državah Evropske unije.

Samoocenjevanje po modelu odličnosti EFQM omogoča organizacijam in njihovim vodstvom ravno - uporabniku prijazen način za soočanje s kompleksnostjo izzivov, ne da bi se pri tem izgubili ali zbežali v poenostavljanje. Tega se zavedata in v luči vseh devetih meril evropskega modela EFQM delujeta tudi prejemnika diplome za uvrstitev v ožji izbor med finaliste: 

I. v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja:
-         ŽALE, d. o. o.: diplomo je prevzel direktor družbe mag. Robert Martinčič

in

 II. v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja:
-         Elektro Maribor, d. d.:  diplomo je prevzel predsednik uprave mag. Boris Sovič 

Podjetje ŽALE, d.o.o. je prejelo tudi mednarodni certifikat »Recognised for Excellence – 4 star«.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) se skladno z zakonom izvaja že od leta 1998, in spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, javnim inštitucijam pa nudi orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

Slovesna podelitev se je zaključila z zelo zanimivo okroglo mizo, kjer so Aleš Cantarutti (DS na MGRT), mag. Mirko Stopar (GS na MJU), mag. Boris Sovič (predsednik uprave podjetja Elektro Maribor, d. d.), mag. Robert Martinčič (direktor podjetja Žale, d. o. o.) in Marko Lotrič (direktor podjetja Lotrič Meroslovje, d. o. o.) skupaj z moderatorjem dr. Borisem Bukovcem (dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu) izmenjevali dobre prakse in lastne izkušnje pod okvirnim naslovom »Trajnostni razvoj organizacij na temeljih poslovne odličnosti.«

Robert Martinčič je predstavil primere dobre prakse podjetja ŽALE v njegovi 100-letni zgodovini delovanja v javno korist. Ob tem je izpostavil, da je potrebno poznati preteklost, če hočemo razumeti prihodnost. Pred več kot 100 leti so v Ljubljani delovala samo zasebna pogrebna podjetja. Vendar pa občani in mestna oblast z njihovim delom niso bili zadovoljni, saj so skrbeli le za lasten zaslužek. Zato je mesto zaščitilo občane in javni interes na način, da je 1. 8. 1914 ustanovilo podjetje ŽALE. Več kot 100 let je delovalo v javnem interesu. Sedaj pa vlada vse vrača za 100 let v preteklost. Enovito dejavnost pogrebna in pokopališka dejavnost deli na dva dela in pogrebno dejavnost daje na prosti trg. In to zgolj samo zato, da bodo zasebna pogrebna podjetja lahko služila na račun javnega interesa. Izrazil je upanje, da bo prevladal zdrav razum in da bodo poslanci državnega zbora prepoznali javni interes.

Fotogalerija

Fotogalerija