Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Komunala Brežice d.o.o. - v projektu Ohranimo čisto okolje sodelovalo čez 3000 otrok; znani zmagovalci Eko kviza

V projektu Ohranimo čisto okolje sodelovalo čez 3000 otrok; znani tudi zmagovalci Eko kviza

V Javnem podjetju Komunala Brežice, ki velja za eno najbolj inovativnih komunalnih podjetij, veliko pozornosti namenjajo okoljskemu ozaveščanju predšolskih in osnovnošolskih otrok. Tudi letos so tako pripravili ekološki projekt Ohranimo čisto okolje, ki so ga sicer prvič izvedli v lanskem šolskem letu. Projekt se je zaključil z Eko kvizom za 6. in 7. razrede v šestih brežiških osnovnih šolah – zmagovalna razreda sta 6. a z OŠ Cerklje ob Krki in 7. a z OŠ Dobova, ki za nagrado prejmeta celodnevno vstopnico za bazen in pico za vse tekmovalce.

»V okviru projekta smo letos obiskali vseh 9 osnovnih šol in vrtcev ter 58 oddelkov v Občini Brežice. Rezultati vseh aktivnosti kažejo, da smo več kot uspešni, saj vsako leto sodeluje več otrok – letos že več kot 3.000,« je povedal Aleksander Zupančičdirektor Komunale Brežice. Otroci se na delavnicah in predavanjih seznanjajo z različnimi vrstami odpadkov in njihovo potjo od nastanka do odpada, o pomenu kompostiranja, pitne vode in ponovne uporabe stvari. V Komunali Brežice so se prvi med komunalnimi podjetji sistematično in sistemsko vključili v učni proces – vse aktivnosti so oblikovali pedagoško, jih vključili v letni učni načrt in poskrbeli za izdelavo učnega gradiva ter uvedbo letnega preizkusa znanja na ravni vseh šol v občini.

Med aktivnostmi, ki so jih izvedli v okviru projekta, je za izpostaviti še okrasitev novoletne smreke z recikliranimi okraski, pri kateri so sodelovali vsi vrtci in vse osnovne šole v občini. »V sodelovanju z Vrtcem Mavrica in OŠ Brežice smo izdali eko uganke in obdarili vse predšolske otroke v občini Brežice, izvedli smo natečaj Življenje brez vode, v katerem je sodelovalo 110 otrok, in pripravili vrsto aktivnosti ob svetovnih dnevih voda in Zemlje,« je še povedal Aleksander Zupančič.


Javno podjetje Komunala Brežice upravlja devet javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Osnovno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.

Fotogalerija

Fotogalerija