Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. - pridobitev certifikata okoljskega standarda ISO 14001:2004


Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. je dne 30.06.2016 pridobilo certifikat okoljskega standarda ISO 14001:2004. S tem se je družba zavezala k še bolj zavzetemu izvajanju nalog javnih gospodarskih služb, povezanih z varstvom okolja ter izpolnjevanjem najvišjih okoljevarstvenih standardov pri izvajanju nalog na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja odpadkov, energetske dejavnosti ter vzdrževanja cest in drugih javnih površin, na kar so še posebej ponosni.

Obenem so se pridružili tistim slovenskim komunalnim podjetjem, ki so ta, za dejavnost, ki jo izvajajo, izredno pomemben standard zagotavljanja kakovosti na okoljevarstvenem področju, že pridobila v preteklosti.

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi