Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZEOS novice - Prekmurski gimnazijci inovativno nad e-odpadke in odpadne baterije

Murska Sobota, 3. oktober 2016 – Delavnica »E-odpadki in naše okolje« je potekala na Gimnaziji Murska Sobota v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj pod vodstvom družbe ZEOS, d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Mladinska mreža MaMa. Dijaki 3. letnikov so razpravljali o pomenu pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami. Udeleženci so iskali načine, kako zmanjšati vpliv tovrstnih odpadkov na okolico.

Ob vodenju moderatorjev Branke Biček Bizant (ZEOS, d.o.o.), Maje Hostnik (Mreža MaMa), Mihe Lendvaj, Tine Šlebir in Uroša Buzeti (Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota), Maje Nikodijevič in Klare Žmajde (Celjski mladinski center), ter Klaudije Šek Škafar (Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.) so mladi iskali odgovore ter rešitve za njihovo ločevanje, ki so jih na koncu tudi predstavili vsem zbranim. Tekmovali so v kvizu in iskali ideje za slogane – stavke, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju, kot so:
E-odpadke ločujemo vsi, zato jih daj še ti!
- Narave ne oviraj, E-cikliraj!
- Ne bodi smet, E-cikliraj za boljši jutri!
- Če si star ali mlad in imaš zemljo rad, E-cikliraj in odpadke sortiraj!
- Od malih do velikih nog, E-cikliraj vedno in povsod!

Organizatorji so veseli, da so gimnazijci zelo aktivno sodelovali in pokazali, da jim je mar za okolje, v katerem živijo. To je bila že tretja delavnica, na kateri so mlade na drugačen način informirali o pomenu zbiranja in ločevanja e-odpadkov.

Udeleženci so se na dogodku seznanili z vsemi zbirno-predelovalnimi skupinami e-odpadkov in odpadnih baterij, s pomembnimi aktivnostmi projekta in zakaj je pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira. Spoznali so lokacije uličnih zbiralnikov v svojih občinah in nekaj ostalih načinov pravilnega rokovanja z e-opremo. Dotaknili pa so se tudi obdelave in ponovne uporabe tovrstnih odpadkov.

Moderator Miha Lendvaj iz Mladinskega in informativnega kluba Murska Sobota je ob priložnosti povedal: »Vsak izmed nas je moderiral svojo skupino dijakov, ki smo jih skozi vprašalnike o zbiranju in ločevanju e-odpadkov in odpadnih baterij pripeljali do odgovorov in jih na takšen način ozaveščali ter informirali. Najbolj zanimiv pa se je dijakom zdel kviz.«

Delavnica v Murski Soboti je bila druga aktivnost od sklopa načrtovanih dogodkov v okviru postavitve 33 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana. Prva aktivnost je bila izvedena 26. avgusta 2016 v Zbirnem centru Murska Sobota, kjer so bili ulični zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije predani v uporabo.

Dodatke informacije

Urša Dolinšek

T: 01 235 52 55

Branka Biček Bizant

T: 01 366 85 61

E: novice@zeos.si

W: e-odpadki.zeos.si 

 

 

O projektu 

V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje  e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

Projekt omogočajo

 

1.     Sofinancerji

Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

2.     Partnerji

 

 a.     Mladinske organizacije

Lokalne: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota / Zavod Mladinska Mreža MaMa

Vse

 

b.    Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki

Lokalni: Saubermacher – Komunala Murska Sobota, d.o.o.

Vsi

 

c.     Občine

Lokalne: Beltinci / Cankova / Črenšovci / Dobrovnik / Gornji Petrovci / Grad / Hodoš / Kobilje / Kuzma / Moravske Toplice / Murska Sobota / Odranci / Puconci / Rogašovci / Šalovci / Tišina / Turnišče / Velika Polana

Vse

 

3.     Ambasadorji

 

Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)

»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri projektu LIFE sodelovati kot ambasadorka.«

Andrej Težak - Tešky (gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)

»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«

4.     Prijatelji

Lokalni: Milan Bogataj (Zavod PEC Pomurski ekološki center)

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi