Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZEOS Novice - Občine Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi so se pridružile E-cikliranju


Trbovlje (6. oktober 2016) in Šmartno pri Litiji (7. oktober 2016) – Na 30 ekoloških otokih v občinah Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi so občani dobili nove zelene ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij, ki so jih v Zbirnem centru KSP Litija lansirali organizatorji projekta ZEOS, d.o.o., skupaj z lokalnimi partnerji pod okriljem projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj. Dogodek je dan prej pospremila tudi informativno-ozaveščevalna delavnica za mlade v Mladinskem centru Trbovlje z namenom predstavitve zelenih velikanov in pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami čim večjemu številu občanov, tudi mladim.

Projekt nagovarja potrošnike naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije. Zeleni velikani so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih baterij. Postavljeni so že v Velenju z okolico (39), večjem delu Prekmurja (33), Celju in okoliških občinah (40), Slovenskih Konjicah (5) in v občini Ptuj (18), vseh skupaj pa bo do konca leta 2017 postavljenih preko 400.

 

Lokalni partnerji projekta KSP Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. so na dogodku v Litiji slavnostno sprejeli v uporabo vseh 30 uličnih zbiralnikov, njihovi predstavniki pa so za ta namen podpisali listine o predaji ter simbolično oddali e-odpadke v svoje zbiralnike.

 

Organizatorji in lokalni partnerji so na dogodku zbranim zaupali svoje misli:

 

Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o.: »Sedem zbiralnikov smo postavili v občini Litija, po pet v občinah Trbovlje, Zagorje ob Savi in Radeče in Hrastnik in tri v občini Šmartno pri Litiji. Ulični zbiralniki so namenjeni oddaji malih e-odpadkov in odpadnih baterij, vse njihove lokacije bodo označene na našem spletnem zemljevidu, ki ga lahko najdete na spletni strani projekta

Roman Ciglar, direktor KSP Litija d.o.o.: »Podpiram nadgrajeni sistem ločenega zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij z namestitvijo uličnih zbiralnikov v naše okolje.«

Rajko Meserko, župan občine Šmartno pri Litiji: »S projektom dajemo občanom boljšo možnost izvornega ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij, saj jim s postavitvijo uličnih zbiralnikov na ekološke otoke, tako rekoč pred njihov dom, omogočimo prijaznejše zbiranje in s tem lepše okolje.«

Franci Rokavec, župan občine Litija: »Danes je pomemben mejnik v ločevanju e-odpadkov in odpadnih baterij na območju zasavskih občin, za Litijo in Šmartno pri Litiji pa predstavljajo ulični zbiralniki kvalitetno zbiranje e-odpadkov v sklopu našega sodobnega zbirnega centra.«

 

Delavnica z mladimi dan pred lansiranjem

 

Organizatorji projekta si želijo v vsakem lokalnem okolju sporočiti čim večjemu številu prebivalcev glavne cilje projekta in jim predstaviti nove možnosti za oddajo e-odpadkov in odpadnih baterij, zato organizirajo tudi večje število ozaveščevalnih delavnic za mlade. Dan pred lansiranjem zelenih zbiralnikov so zato organizirali v Mladinskem centru Trbovlje delavnico »E-odpadki in naše okolje«, katere udeleženci so iskali inovativne rešitve rokovanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami oz. zmanjšanja potrošnje le-teh.

 

Dijaki Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, Srednje šole Zagorje in nekaj drugih obiskovalcev Mladinskega centra Trbovlje so ob pomoči povezovalke Urše Dolinšek (ZEOS, d.o.o.) in moderatorjev Branke Biček Bizant (ZEOS, d.o.o.), Davida Banoviča in Katarine Kuhar (Mladinski center Trbovlje) in Vlaste Medvešek Crnkovič (Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.) zapisovali svoje ideje, ki so jih na koncu tudi predstavili vsem zbranim.

Nato so tekmovali v kvizu in iskali ideje za slogane – stavke, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju kot so:

·         E-ciklirajmo vsi, da naravo obržimo mi!

·         Stare aparate E-cikliramo, da v naravi vsi bolj uživamo!

·         E-cikliraj, seciraj in na novo serviraj!

·         E-cikliraj, smeti pobiraj, spoznaj težavo, varuj naravo!

·         E-cikliraj, pridno smeti pobiraj, skrbi za okolje, da bo tudi naš planet dobre volje!

Udeleženci so se na dogodku seznanili z vsemi zbirno-predelovalnimi skupinami e-odpadkov in odpadnih baterij, s pomembnimi aktivnostmi projekta in zakaj je pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira. Spoznali so lokacije uličnih zbiralnikov v svojih občinah in nekaj ostalih načinov pravilnega rokovanja z e-opremo in odpadnimi baterijami. Dotaknili pa so se tudi obdelave in ponovne uporabe tovrstnih odpadkov. Tako so odšli domov z novim znanjem, ki ga bodo lahko širili med ostalimi občani in tako pripomogli k E-cikliranju v svojih krajih.

Priloga: fotografije

 

Dodatne informacije:

 

Urša Dolinšek

T: 01 235 52 55

Branka Biček Bizant

T: 01 366 85 61

E: novice@zeos.si

W: e-odpadki.zeos.si

 

 

 

O projektu

 

V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje  e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

Projekt omogočajo

 

1.     Sofinancerji

Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

2.     Partnerji

 

                a.       Mladinske organizacije

Zavod Mladinska Mreža MaMa
Lokalna: Mladinski center Trbovlje

b.    Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki

Lokalni: Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. / Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. / Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. / KSP Hrastnik d.d. / KSP Litija d.o.o.

c.     Občine

Lokalne: Hrastnik / Litija / Radeče / Šmartno pri Litiji / Trbovlje / Zagorje ob Savi

 

      3.     Ambasadorji

Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)

»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki sodelovati kot ambasadorka.«

Andrej Težak - Tešky (gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)

»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«

 

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi