Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZEOS novice - večji del Gorenjske se je pridružil E-cikliranju

Radovljica (21. oktober 2016) – Organizatorji projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, družba ZEOS, d.o.o., po državi postavljajo ulične zbiralnike e-odpadkov in odpadnih baterij, pod sloganom E-cikliraj. Danes so jih 25 lansirali v Radovljici, kjer so skupaj z lokalnimi partnerji podpisali listino o predaji zelenih velikanov.

Projekt nagovarja potrošnike naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije. Ulični zbiralniki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih baterij. Postavljeni so že v Velenju z okolico (39), večjem delu Prekmurja (33), Celju in okoliških občinah (40), Slovenskih Konjicah (5), v občini Ptuj (18), v Zasavju (30) in v Lenartu ter Kidričevem z okoliškimi občinami (37). Vseh skupaj jih bo do konca leta 2017 postavljenih preko 400, vse njihove lokacije pa se sproti označujejo na spletnem zemljevidu, ki ga lahko najdete na spletni strani projekta.

 

Danes so nove ulične zbiralnike pospremili v Radovljici, in sicer na ekološke otoke in druge lokacije v občinah Radovljica (skupaj z lokalnim partnerjem Komunala Radovljica, d.o.o.), Bled in Gorje (skupaj z lokalnim partnerjem Infrastruktura Bled d.o.o.), Škofja Loka in Železniki (skupaj z lokalnim partnerjem Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d. Škofja Loka) in Gorenja vas – Poljane, kjer komunalne storitve izvaja Režijski obrat občine.

Na dogodku so bili prisotni predstavniki zgoraj omenjenih izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje  z odpadki in predstavniki zgoraj naštetih občin, ki so s podpisom listin slavnostno sprejeli ulične zbiralnike ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili novo pridobitev.

 

Organizatorji in lokalni partnerji so na dogodku zbranim zaupali svoje misli o projektu:

 

Direktor družbe ZEOS, d.o.o., Emil Šehić: »Potrošniku želimo še posebej približati možnost oddaje odsluženih manjših gospodinjskih aparatov. Prepogosto se dogaja, da ti zahajajo med mešane komunalne odpadke, tako imenovane črne zabojnike. Vsebujejo težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih dobimo nazaj reciklate, iz njih pa lahko proizvajamo nove proizvode in tako ohranjamo naravne vire.«

Direktor Komunale Radovljica, d.o.o., Matija Žiberna: »Projekt E–cikliraj podpiramo, ker želimo približati ločevanje odpadne električne in elektronske opreme našim občanom z namestitvijo uličnih zbiralnikov na zbiralnice ločenih frakcij. Da smo na pravi poti, potrjuje tudi priznanje družbe ZEOS, da smo v preteklih desetih letih zbrali največ kilogramov OEEO na prebivalca v Sloveniji.«

Župan Občine Radovljica, Ciril Globočnik: »Zabojniki bodo občanom olajšali oddajo manjših elektronskih odpadkov sproti in na pravo mesto. Zagotovo bodo prispevali, da jih bo še manj končalo med mešanimi odpadki. S tem pa preprečujemo onesnaževanje okolja z nevarnimi snovmi in obenem omogočamo, da s predelavo posamezne komponente e-odpadkov lahko ponovno uporabimo.«

Priloga: fotografije

 

Dodatne informacije:

 

Urša Dolinšek

T: 01 235 52 55

Branka Biček Bizant

T: 01 366 85 61

E: novice@zeos.si

W: e-odpadki.zeos.si

 

 

 O projektu

 

V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje  e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

Projekt omogočajo

 

1.     Sofinancerji

Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

2.     Partnerji

 

                a.       Mladinske organizacije

Zavod Mladinska Mreža MaMa
Lokalna: Zavod O, zavod škofjeloške mladine

b.    Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki

Lokalni: Komunala Radovljica, d.o.o., Infrastruktura Bled d.o.o., Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d. Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane (režijski obrat)

c.     Občine

Lokalne: Bled, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Radovljica, Škofja Loka, Železniki

 

               3.     Ambasadorji

Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)

»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki sodelovati kot ambasadorka.«

Andrej Težak - Tešky (gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)

»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«

Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html

Pripete datoteke

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi