Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZEOS novice - Zadnjič v letošnjem letu E-cikliranje še na Primorsko

Koper (18. november 2016) – Danes so se obalne občine Mestna občina Koper ter Ankaran, Izola in Piran pridružile projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, nad katerim bedi družba ZEOS, d.o.o.. V sklopu sodelovanja so prejele 28 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije, ki so jih skupaj z lokalnimi partnerji prevzele na slavnostni predaji v ZC Sermin v Kopru. Dogodek je hkrati napovedal projektne aktivnosti v sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. 

Projekt nagovarja gospodinjstva naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije. Organizatorji projekta jim želijo sporočiti, da so e-odpadki in odpadne baterije posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jim želijo približati možnosti njihove oddaje. Vsebujejo težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, iz katerih se lahko proizvajajo novi proizvodi, s tem pa se ohranjajo naravni viri.

 

Direktor družbe ZEOS, d.o.o., Emil Šehić: »V sklopu projekta potrošnike ne le informiramo in ozaveščamo o pravilnem ravnanju z e-opremo, ampak dejansko spreminjamo njihove navade o pravilni oddaji tovrstnih odpadkov. Zavedamo se, da ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni dovolj, zato želimo približati infrastrukturo ločenega zbiranja vsem gospodinjstvom širom države. Ena izmed glavnih aktivnosti so ulični zbiralniki, ki se postavljajo na ekološke otoke, kjer gospodinjstva že ločujejo ostale frakcije.« 

Na dogodku v Kopru so bili prisotni predstavniki izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki: Marjetica Koper, d.o.o., Komunala Izola d.o.o. in Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. ter predstavniki občin, ki so s podpisom listin slavnostno prejeli ulične zbiralnike ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili novo pridobitev.

Gašpar Gašpar Mišič, v.d. direktorja podjetja Marjetica Koper, d.o.o. je zbrane na dogodku nagovoril s spodbudnimi besedami: »Danes smo pridobili 28 novih zbiralnikov za odpadno električno in elektronsko opremo, kar je napredek v smeri k ustvarjanju pogojev za naše občanke in občane štirih obalnih občin, ki bodo lahko bolje ločevali to vrsto odpadkov. Niso dovolj samo zahteve in pričakovanja o ločevanju z naše strani, torej izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki, temveč morajo biti za to tudi ustrezni pogoji in to je korak naprej. V današnjem času se tehnologija spreminja iz dneva v dan, vsak dan znova ljudje kupujejo aparate, ko jih odvržejo pa pogosto ne razmišljajo o tem, kam ti končajo. Poudariti je treba, da električni, predvsem elektronski aparati lahko vsebujejo tudi nevarne snovi za okolje in živa bitja, človeka in živali, zato je prav, da se pravilno odložijo in nato obdelajo.«

Dogodek v Kopru je bil hkrati uvodni dogodek v aktivnosti, ki se bodo v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. zgodile v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov od 19. do 27. novembra 2016. Med drugim se bosta izvedli dve delavnici za mlade z naslovom »E-odpadki in naše okolje«, in sicer v sredo 23. novembra v Centru mladih Koper. Na delavnicah si bodo organizatorji projekta skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšano ločevanje odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah.

Ulični zbiralniki so sicer postavljeni že v Velenju z okolico (39), večjem delu Prekmurja (33), Celju in okoliških občinah (40), Slovenskih Konjicah (5), v občini Ptuj (18), v Zasavju (30), v Lenartu ter Kidričevem z okoliškimi občinami (37) ter v Radovljici in nekaterih drugih gorenjskih občinah (25) in v Posavju (28). Vseh skupaj jih bo do konca leta 2017 postavljenih preko 500, vse njihove lokacije pa se sproti označujejo na spletnem zemljevidu, ki ga lahko najdete na spletni strani projekta.

Priloga: fotografije

 

Dodatne informacije:

 

Urša Dolinšek

T: 01 235 52 55

Branka Biček Bizant

T: 01 366 85 61

E: novice@zeos.si

W: e-odpadki.zeos.si

 

 

 


O projektu

 

V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje  e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

 

Projekt omogočajo

 

1.     Sofinancerji

Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

2.     Partnerji

 

                a.       Mladinske organizacije

Zavod Mladinska Mreža MaMa
Lokalna: Center mladih Koper

b.    Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki

Lokalni: Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o., Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. in Marjetica Koper, d.o.o.

c.     Občine

Lokalne: Ankaran, Izola, Mestna občina Koper in Piran

 

               3.     Ambasadorji

Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)

»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki sodelovati kot ambasadorka.«

Andrej Težak - Tešky (gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)

Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«

Zlatko (glasbenik)

»Pred dvema letoma je bila najstarejša hči stara tri leta in je po naključju v domačem predalu našla digitalni fotoaparat. Kako tehnologija napreduje in se tako posledično kopiči odpadna elektronska in električna oprema, sem se zavedel šele takrat, ko ni vedela, kaj je ta skrivnostna črna škatlica, ki je ne uporabljamo. Uporabljali smo ga pred kratkim, konkreten digitalni fotoaparat spada med t. i. sodobno tehnologijo, a najmlajše generacije vseeno tega ne poznajo. Začel sem se spraševati, kje bodo končale vse te stvari. V smeteh? Katerih smeteh? Zato sem počaščen in v veliko veselje mi je, da lahko sodelujem v tem projektu, ki ozavešča vse generacije. Menim, da so zbiralniki za odpadno e-opremo več kot dobrodošli, saj s tem delamo na tem, da okolje še bolj obvarujemo pred onesnaževanjem.«

Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html
Pripete datoteke

Fotogalerija

Fotogalerija