Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Podjetje Aquasystems d.o.o. prejelo priznanje za panogo Energetika in komunalne storitve

Ob koncu projekta Nacionalno merjenje organizacijske energije 2016 je strokovna komisija, na podlagi vseh opravljenih raziskav, izbrala podjetja in organizacije z najboljšim indeksom organizacijske energije. Strokovno komisijo so sestavljali 2 člana nosilca projekta in po en član iz partnerskih organizacij. Priznanja smo podeli 5 zmagovalnim organizacijam glede na vrsto in tip podjetja/organizacije. Spodaj najdete posamezne zmagovalce. 

1.Storitve (neprofitne (javni sektor; zdravstvo, šolstvo, občine, socialne storitve…),  inženirstvo in gradbena dela, državna uprava (ministrstva in  organi državne uprave), transport): OŠ TRBOVLJE

2.Izdelki široke porabe in industrijski izdelki (pakirano blago široke porabe, avtomobilska industrija, farmacevtska industrija, maloprodaja in potrošnik, papir): PLASTIKA SKAZA

3.Finančne storitve (bančništvo, finančne dejavnosti, kapitalski trgi, zavarovalništvo, upravljanje investicij, nepremičnine): ADRIATIC SLOVENICA

4.Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti (telekomunikacije, razvedrilo in mediji): AGITO

5. Energetika in komunalne storitve (energija, kovine, kemikalije, nafta in plin,
komunalne storitve):
AQUASYSTEMS

Fotogalerija