Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Saubermacher Slovenija d.o.o. - PODELJENA ŽE 5. OKOLJSKA NAGRADA

Saubermacher Slovenija d.o.o. - PODELJENA ŽE 5. OKOLJSKA NAGRADA

za inovativne dosežke in presežke diplomskih del na področju okolja

Že peto leto zapored podjetje Saubermacher Slovenija podeljuje Okoljsko nagrado, tistim najbolj zaslužnim diplomskim delom na področju bodisi okolja, energije, odpadkov ipd. Tudi to leto so ponosni, da so v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici ter 5-imi slovenskimi fakultetami uspešno nadaljevali zgodbo Okoljske nagrade. Izmed prispelih nalog se je tokrat v ožji izbor, po oceni strokovne komisije, uvrstilo kar 8 nalog.

Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za znanosti o okolju, Fakulteta za strojništvo, Fakultet za gradbeništvo in geodezijo ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo so jim tudi v tem letu postregle s širokim izborom zanimivih, drugačnih in strokovnih diplomskih del. Slednje so pokrivale vse od tematik nevarnih odpadkov, proizvodnje plina iz papirniške odpadne vode, odstranjevanja ionov težkih kovin, prenosa mikroplastike v vodnem okolju, … Izmed 8-ih nalog, ki so po oceni strokovne komisije prišle v ožji izbor, je za zmagovalno nalogo bilo izbrano diplomsko delo Ane Bole, z naslovom Bioreaktorska odlagališča nevarnih odpadkov, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta.

Poleg podelitve so zbrani lahko prisluhnili tudi strokovni okrogli mizi na tematiko nevarnih odpadkov, na kateri so pod vodstvom Mojce Mavec kot sogovorniki sodelovali tudi: dr. Marko Homšak, direktor podjetja Talum Inštitut d.o.o., prof. dr. Gregor Zupančič iz Univerze v Novi Gorici in Drago Mir iz podjetja Saubermacher Slovenija. Skupaj so govorili o posebnostih, trendih in novostih na področju tako ustreznega shranjevanja kot ločevanja nevarnih odpadkov. Beseda pa je stekla tudi v smeri raznolikih pogledov na omenjene odpadke tako iz strani stroke, kot tistih, ki te odpadke bodisi proizvajajo ali odstranjujejo in ustrezno obdelujejo.

Direktor podjetja Rudolf Horvat je ob tem poudaril pomembnost današnjega srečanja na lokaciji Kidričevo, kjer je podjetje Saubermacher Slovenija nedavno nazaj odprlo povsem prenovljen Center za ravnanje z nevarnimi odpadki:

»Posebej veseli smo, da vas danes lahko pozdravimo tukaj, v Kidričevem. Vstop v leto 2016 je bilo namreč prelomno za podjetje Saubermacher Slovenija. Prvi delovni dan novega leta ni pomenil samo skok v novo leto, ampak je za naše podjetje in celoten koncern pomenil veliko več. Na ta dan smo pričeli v sklopu poskusnega obratovanja z delom v novem Centru za ravnanje z nevarnimi odpadki  Kidričevo. Po zanimivi izkušnji, ko smo spremljali rast novega centra, je prišel čas, da smo objekte in naprave predali njihovemu namenu. Ob tem ni šlo mimo dejstva, da se nismo spomnili več let bojevanja z administracijo in urejanja vseh potrebnih papirjev za zagon sodobnega in okolju prijaznega centra. Tako, ko smo do konca junija 2014 zaznali, da bo gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno, smo videli, da več ni ovir za pričetek rušitvenih del in izgradnjo centra, ki je stala več milijonov eurov. Z novim, sodobnim centrom smo pridobili večje prostore za nemoteno opravljanje naših storitev, kar pa je najpomembneje, pridobili smo tako varno delovno okolje za vse zaposlene kot tudi objekt, ki ima minimalne vplive na okolje.«

 

O Saubermacherju:

Saubermacher Slovenija, d.o.o., je že 26 let registrirana in pooblaščena družba za izvajanje storitev gospodarnega ravnanja z odpadki. S široko paleto storitev nudimo celovito rešitev za vaše odpadke. Temeljno vodilo podjetja Saubermacher Slovenija je tako »Za življenja vredno okolje«, kar vključuje partnerski odnos do strank, poslovnih partnerjev, okolja in zaposlenih. Družba Saubermacher Slovenija d.o.o. posluje trenutno na petih lokacijah, in sicer v Murski Soboti, Lenartu, Vrhniki, Ptuju in v Kidričevem. V Murski Soboti je koncentrirana prodajna služba. V Lenartu upravljajo s centrom za ravnanje z odpadki,  kjer so osnovne dejavnosti podjetja izvajanje javnih služb ravnanja z odpadki, razgradnja odpadne električne in elektronske opreme, predelava odpadne embalaže in razgradnja izrabljenih motornih vozil ter zbiranje vseh vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov. V Lenartu se nahaja tudi kadrovska služba in  finančno računovodska služba ter kontroling.  V Kidričevem upravljamo s centrom za ravnanje z nevarnimi odpadki, kjer izvajamo zbiranje in obdelavo nevarnih odpadkov. V centru za ravnanje z odpadki v Vrhniki deluje najmodernejša kompostarna anaerobnega tipa za biološke odpadke, prav tako pa izvajamo obdelavo odpadne embalaže. Na Ptuju imamo podjetje Čisto mesto Ptuj d.o.o., ki izvaja javno gospodarsko službo zbiranja komunalnih odpadkov v večih občinah Spodnjega Podravja. Podjetje  Saubermacher Slovenija ima tudi kapitalske deleže v podjetjih Ekologija, d.o.o., PUP-Saubermacher, Saubermacher-Komunala, d.o.o., Ekomobil, d.o.o. in Eko Plastkom, d.o.o. Družba Saubermacher Slovenija, d.o.o., tako danes, skupaj s svojimi povezanimi družbami, sodeluje s kar 51-imi slovenskimi občinami, kjer nam zaupa preko 22.000 gospodinjstev in več kot 240.000 prebivalcev. Več informacij je na spletni strani www.saubermacher.si. 

Fotogalerija

Fotogalerija