Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZEOS novice - Občine Postojna, Pivka, Logatec in Ilirska Bistrica tudi E-ciklirajo

Postojna (17. februar 2017) – Danes so na slavnostni predaji uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije predstavniki občin Postojna, Pivka, Logatec in Ilirska Bistrica s podpisom listine pospremili novo infrastrukturo. Dogodek je organizirala družba ZEOS, d.o.o., nosilka projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, skupaj z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami za ravnanje z odpadki.

Na lansiranju zbiralnikov so bili prisotni predstavniki treh izvajalcev lokalne gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki: Publicus, d.o.o., Ljubljana, JP, Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. in KP Logatec d.o.o. ter predstavniki nekaterih občin. S simbolično oddajo e-odpadkov v svoje nove zbiralnike so pozdravili novo pridobitev ter se s podpisom listine zavezali k E-cikliranju.

Pomočnik direktorja Publicus Ljubljana Ivan Hrženjak je ob predaji novih zbiralnikov izpostavil: »Postavitev uličnih zbiralnikov pomeni nadgradnjo obstoječega sistema zbiranja odpadkov in pomeni direktno izvajanje paradigme krožnega gospodarstva. Gre za šolski primer zbiranja na izvoru, zbiralniki so zelo praktični in vizualno privlačni, tako da upamo, da jih bodo občani uporabljali v čim večjem številu.«

 

»Zavedati se moramo, da je upravljanje in gospodarjenje z odpadki že danes pomemben segment. Recikliranje, ločevanje in morebitna ponovna uporaba imajo tako več pozitivnih učinkov. Pozdravljamo vzpostavitev sistema ločevanja e-odpadkov, še posebej, ker bo vzporedno potekalo tudi ozaveščanje ljudi. Tako pozitivnost projekta vpliva tudi na zavedanje o problematiki odpadkov na splošno.« pa je dodal župan občine Postojna Igor Marentič.

 

Projekt LIFE nagovarja gospodinjstva naj skrbno ravnajo s tovrstnimi odpadki preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja, ki nastaja širom Slovenije. Organizatorji projekta se namreč zavedajo, da le ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni dovolj, zato želijo približati infrastrukturo ločenega zbiranja e-odpadkov (predvsem malih) in odpadnih baterij vsem gospodinjstvom širom države. V sklopu projekta spreminjajo navade občanov in občank na področju ravnanja s tovrstnimi odpadki tudi preko spremljevalno-ozaveščevalnih dogodkov.

Eden izmed spremljevalnih lokalnih dogodkov se bo zgodil že 20. februarja 2017 v Šolskem centru Postojna, kjer se bodo mladi na delavnici na zabaven, a poučen način spoznali z E-cikliranjem.

Direktor družbe ZEOS, d.o.o., Emil Šehić je na srečanju poudaril: »E-odpadki in odpadne baterije so posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato želimo približati možnosti njihove oddaje vsem občankam in občanom. Vsebujejo težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri.«

 

V letu 2016 so nosilci projekta postavili že 284 uličnih zbiralnikov v 85 slovenskih občinah, in sicer v Velenju z okolico, večjem delu Prekmurja, Celju in okoliških občinah, Slovenskih Konjicah, v občini Ptuj, v Zasavju, v Lenartu ter Kidričevem z okoliškimi občinami, v Radovljici in nekaterih drugih gorenjskih občinah, v Posavju in na Obali. Letos pa se je postavitev pričela v Idriji. Vse njihove lokacije so označene na spletnem zemljevidu, ki ga lahko najdete na spletni strani projekta.

 

Priloga: fotografije

 

Dodatne informacije:

Urša Dolinšek

T: 01 235 52 55

Branka Biček Bizant

T: 01 366 85 61

E: novice@zeos.si

W: e-odpadki.zeos.si

 

 

 

O projektu

 

V družbi ZEOS, d.o.o. so leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

 

Projekt omogočajo

 

1.     Sofinancerji

Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

2.     Partnerji

 

a.      Mladinske organizacije

Zavod Mladinska Mreža MaMa

 

b.    Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki

Lokalni: JP, Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., KP Logatec d.o.o., Publicus, d.o.o. Ljubljana

 

c.     Občine

Lokalne: Ilirska Bistrica, Logatec, Pivka, Postojna

 

     d.     Trgovci

Big Bang, d.o.o. / Mercator Tehnika, Mercator, d.d. / MERKUR trgovina, d.d.

 

      3.     Ambasadorji

 

Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)

»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki sodelovati kot ambasadorka.«

 

Andrej Težak - Tešky (gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)

»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«

 

Zlatko (glasbenik)

»Pred dvema letoma je bila najstarejša hči stara tri leta in je po naključju v domačem predalu našla digitalni fotoaparat. Kako tehnologija napreduje in se tako posledično kopiči odpadna elektronska in električna oprema, sem se zavedel šele takrat, ko ni vedela, kaj je ta skrivnostna črna škatlica, ki je ne uporabljamo. Uporabljali smo ga pred kratkim, konkreten digitalni fotoaparat spada med t. i. sodobno tehnologijo, a najmlajše generacije vseeno tega ne poznajo. Začel sem se spraševati, kje bodo končale vse te stvari. V smeteh? Katerih smeteh? Zato sem počaščen in v veliko veselje mi je, da lahko sodelujem v tem projektu, ki ozavešča vse generacije. Menim, da so zbiralniki za odpadno e-opremo več kot dobrodošli, saj s tem delamo na tem, da okolje še bolj obvarujemo pred onesnaževanjem.«

 

Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html

Fotogalerija