Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZEOS novice: 28. 3. 2017 se je na Vrhniki zgodila predaja 10 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije.

Danes se je na Vrhniki zgodila predaja 10 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije. Prejele so jih občine Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer, in sicer v okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod okriljem družbe ZEOS, d.o.o., skupaj z lokalnim partnerjem Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o..

Organizatorji projekta želijo sporočiti, da so e-odpadki in odpadne baterije posebna skupina odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jim želijo približati možnosti njihove oddaje. Vsebujejo težke kovine, ki so v primeru nepravilnega ravnanja za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri.

 

"Tekom izvajanja projekta želimo v družbi ZEOS, d.o.o. spreminjati navade občanov in občank na področju ravnanja s tovrstnimi odpadki, in sicer s postavitvijo nove infrastrukturne mreže ter spremljevalno-ozaveščevalnimi dogodki. Zavedamo se, da le ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni dovolj, zato želimo približati infrastrukturo ločenega zbiranja malih aparatov in odpadnih baterij gospodinjstvom širom države." je poudaril na dogodku direktor družbe ZEOS, d.o.o., mag. Emil Šehić.

Na predaji zbiralnikov na Vrhniki je bila prisotna direktorica Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. ter predstavniki občin, ki so skupaj z direktorjem družbe ZEOS, d.o.o. podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pozdravili novo pridobitev.

Direktorica Javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. mag. Brigita Šen Kreže je na dogodku povedala »Naše podjetje je skupaj z občani v letu 2016 zbralo 126 ton tovrstnih odpadkov, kar predstavlja 5,19 kg na občana. Po podatkih statističnega urada RS, so izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v letu 2015 skupaj zbrali 4.649 ton odpadne električne in elektronske opreme, oz 2,3 kg na prebivalca. Z novimi zbiralniki bomo tako lahko še približali ločevanje odpadkov našim občanom, saj bodo tovrstne odpadke lahko predajali kadarkoli v dnevu. Skupno bomo namestili 10 uličnih zbiralnikov, od tega 6 na Vrhniki, 2 v Borovnici in 2 v občini Log-Dragomer.«


Predajo zbiralnikov so popestrili otroci iz Vrtca Vrhnika, ki so zapeli dve pesmici: Kranjski Janez (skupina Copatki) in Gradimo prijateljstvo (skupina Tolovajčki). Na dogodku pa je razgrajal tudi ECI - maskota, ki mimoidoče ozavešča o pravilnem ločevanju starih aparatov na nekaterih projektnih dogodkih.

Družba ZEOS, d.o.o. je dogodek zaključila s pozivom »E-ciklirajmo skupaj!« in povabilom k spremljanju nadaljnjih aktivnosti na projektu in skrbnim ločevanjem e-odpadkov in odpadnih baterij preko nove nastajajoče infrastrukturne mreže.

Dodatne informacije:

Urša Dolinšek

T: 01 235 52 55

Branka Biček Bizant

T: 01 366 85 61

E: novice@zeos.si

W: e-odpadki.zeos.si

 

 

 


O projektu

V družbi ZEOS, d.o.o. so leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

Projekt omogočajo

 

1.     Sofinancerji

Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

2.     Partnerji

 

  1. Mladinske organizacije

Zavod Mladinska Mreža MaMa

b.    Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki

Lokalni: Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

c.     Občine

Lokalne: Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer

 

d.     Trgovci

Big Bang, d.o.o. / Mercator Tehnika, Mercator, d.d. / MERKUR trgovina, d.d.

3.     Ambasadorji

Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)

»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki sodelovati kot ambasadorka.«

Andrej Težak - Tešky(gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)

»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«

Zlatko (glasbenik)

»Pred dvema letoma je bila najstarejša hči stara tri leta in je po naključju v domačem predalu našla digitalni fotoaparat. Kako tehnologija napreduje in se tako posledično kopiči odpadna elektronska in električna oprema, sem se zavedel šele takrat, ko ni vedela, kaj je ta skrivnostna črna škatlica, ki je ne uporabljamo. Uporabljali smo ga pred kratkim, konkreten digitalni fotoaparat spada med t. i. sodobno tehnologijo, a najmlajše generacije vseeno tega ne poznajo. Začel sem se spraševati, kje bodo končale vse te stvari. V smeteh? Katerih smeteh? Zato sem počaščen in v veliko veselje mi je, da lahko sodelujem v tem projektu, ki ozavešča vse generacije. Menim, da so zbiralniki za odpadno e-opremo več kot dobrodošli, saj s tem delamo na tem, da okolje še bolj obvarujemo pred onesnaževanjem.«

Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html


Fotogalerija

 

Arhivi