Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izzivi in priložnosti pri oskrbi s pitno vodo

Odprta razprava na delavnici je vključevala primere dobrih praks in tudi predstavitev problematik, s katerimi se srečujejo upravljavci javnih vodovodov. Udeležence so najprej pozdravili dr. Marjetka Levstek, SDZV, mag. Iztok Rozman, ZKG, in mag. Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje. Sledile so štiri razprave: Nataša Uranjek s KP Velenje je spregovorila o obvladovanju delovanja naprave za pripravo pitne vode; Istok Zorko s KP Novo mesto o odpravi motnosti na vodnih virih Komunale Novo Mesto; Marja Slavič z JKP Dravograd o primeru suma hidrične epidemije - praktične izkušnje ter Tanja Skitek in Jože Tomec iz JP Vodovod-Kanalizacija o obnovah vodovodnih objektov - kaj smo se iz izkušenj naučili? Udeleženci so si ogledali tudi napravo za pripravo pitne vode Grmov vrh in komunalno čistilno napravo CČN Šaleške doline.

Fotogalerija

 

Arhivi