Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Znani so nagrajenci letošnjega evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, med finalisti letos prvič tudi Slovenija

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je največja evropska ozaveščevalna akcija, ki dosega vedno večji uspeh v Evropi in izven nje, saj izvaja več kot 25 000 komunikacijskih ukrepov v 28 državah ter razvija omrežje javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov.

Komisija evropskih strokovnjakov iz okoljskega sektorja vsako leto podeli nagrado za najbolj odmevne in učinkovite pristope na področju ozaveščanja o zmanjševanju količine odpadkov. Lelošnje nagrade so podelili v Barceloni, in sicer v sledečih kategorijah: javne inštitucije, nevladne organizacije, podjetja, izobraževalne ustanove, posamezniki in ostali prijavitelji.

V kategoriji javnih inštitucij je nagrado prejela občina Utebo v Španiji s projektom Potovati z recikliranjem, v kategoriji nevladnih organizacij je nagrado prejelo madžarsko združenje Barangolo z vrsto aktivnosti za zmanjševanje odpadkov v mestu Végegyháza. V kategoriji podjetij je nagrado prejela španska veriga trgovin Caprabo s projektom za zmanjševanja odpadne embalaže Zavezujem se k spremembam. V kategoriji izobraževalne ustanove je nagrado prejel vrtec Ikastola Iparragirre v Španiji s projektom Vrt za vsakogar, v kategoriji posameznikov je nagrado prejela nemka Evelyn Spillmann z eksperimerntom Rumena vrečka, v kategoriji drugo pa pobuda Systemic Food Design, ki je nastala pod okriljem Univerze Gastronomske znanosti v Italiji.

Zaradi svoje inovativnosti in doprinosa k ozaveščanju javnosti je Komisija med finaliste nagrade Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v kategoriji ostalih prijaviteljev uvrstila tudi pobudo Skupaj za boljšo družbo.


Pobuda Skupaj za boljšo družbo je zaživela leta 2014 na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva kot način spodbujanja trajnostnega gospodarstva, odgovorne potrošnje in ohranjanja naravnih virov.

Do danes se je pobudi pridružilo preko 50 komunalnih podjetij. Organiziranih je bilo sedem vse nacionalnih prikazov s široko pokritostjo prebivalstva, odvijale so se številne izobraževalne aktivnosti, v sklopu pobude pa so nastali tudi številni ozaveščevalni materiali. Pobuda dosega velik uspeh in postaja vse bolj prepoznavna tako v strokovni kot v širši javnosti.

Uvrstitev med tri finaliste v Evropi je velik uspeh in potrditev, da so prizadevanja komunalniih podjetij za zmanjševanje količine odpadkov in trajnostno naravnanega vedenja uspešna, saj so zaradi motiviranosti vseh sodelujočih poleg velike nacionalne pokritosti dosegli tudi širšo mednarodno prepoznavnost, ki predstavlja pomembno spodbudo tudi za nadaljnje uspešno delo. 

Fotogalerija

 

Arhivi