Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu - za področji oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda.