Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Posvet - priprava akcijskega načrta za izvajanje Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode.

3. julija 2017 je Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z GZS-Zbornico komunalnega gospodarstva organiziralo posvet v zvezi s pripravo akcijskega načrta za izvajanje Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Na posvetu so bile skoraj 100 udeležencem iz občin in izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode podrobneje predstavljene zahteve Evropske komisije glede priprave akcijskega načrta za izpolnitev zahtev iz direktive.

Zahteve za ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeracijah z obremenitvijo enako ali večjo kot 2.000 PE so predpisane v Direktivi o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS; Direktiva), Pristopni pogodbi RS k Evropski Uniji ter v nacionalnih predpisih. Glede na ugotovitve Evropske komisije iz uradnega opomina, da v določenih aglomeracijah zahteve direktive še niso izpolnjene, Evropska komisija od države članice pričakuje, da pripravi načrt ukrepov, skupaj s časovnico za izpolnitev zahtev predmetne Direktive. Navedeni načrt se mora nanašati na vse aglomeracije z obremenitvijo, enako ali večjo kot 2.000 PE. 


Fotogalerija