Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Napovedujemo delavnico Izzivi in priložnosti pri odvajanju odpadne vode - 28. marca 2018 v Celju

Izmenjav informacij in izkušenj s področja odvajanja odpadne vode je v slovenskem prostoru (pre)malo. Potrebujemo odprto razpravo o primerih dobrih praks, a tudi predstavitev težav, s katerimi se upravljavci javne kanalizacije srečujemo, in ustreznih rešitev zanje. Na delavnici bomo zato izpostavili naše dosedanje izkušnje ter opozorili na obstoječe ovire in morebitne napake, da bi si lahko na ta način ustvarili kakovostne podlage za nove priložnosti in izzive pri odvajanju odpadne vode. Prvemu delu delavnice s predstavitvijo primerov iz prakse, znanju iz načrtovanja, projektiranja in izvajanja hidravličnih meritev na kanalizacijskem omrežju in diskusije bo sledil voden ogled »Mesta pod mestom« (tudi odvodnjavanje rimske ceste), ki je del razstave Pokrajinskega muzeja v Celju, kjer se bo delavnica tudi izvajala. V nadaljevanju si bomo v neposredni bližini ogledali še objekt za zadrževanje, razbremenjevanje in prečrpavanje padavinske odpadne vode, ki je v upravljanju  javnega podjetja - Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.

Delavnica po potekala v sredo, 28. 3. 2018 od 9. do 14. ure v Pokrajinskem muzeju Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje.

Vabimo vas, da si ta termin že danes označite na svojem koledarju in da se nam člani SDZV in ZKG na drugi delavnici, ki je organizirana v sklopu delavnic IZZIVI IN PRILOŽNOSTI zanesljivo pridružite.

Delavnica je namenjena članom Zbornice komunalnega gospodarstva in Slovenskega društva za zaščito voda. Kotizacije ni, predviden je individualni prihod. O vsebini delavnice in načinu prijave vas bomo z vabilom obvestili v začetku marca.

Fotogalerija