Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Komunala Brežice v 2018 z novimi projekti

Komunala Brežice v 2018 z novimi projekti

V Javnem podjetju Komunala Brežice, ki velja za eno najbolj inovativnih komunalnih podjetij pri nas, že vse od ustanovitve pred šestimi leti na vsakem koraku dokazujejo, da je lahko tudi javno podjetje uspešno, učinkovito in inovativno. Za inovativne projekte ozaveščanja občanov na področju varovanja okolja in naravnih virov so prejeli že številne nagrade in priznanja, ki so velika spodbuda za nadaljnje delo, hkrati pa obveza, da bodo svoje delo opravljali še bolj zavzeto.

Na novinarski konferenci, ki bo v sredo, 21. februarja, ob 11. uri v Mestni hiši Brežice (Cesta prvih borcev 22, Brežice), bodo spregovorili o poslovanju in projektih minulega leta ter o načrtovanih aktivnostih za leto 2018. Vaši sogovorniki bodo Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, Jadranka Novoselc, izvršna direktorica Komunale Brežice in Petra Grajžl, vodja sektorja splošnih služb.

Komunala Brežice bo letos kot vodilni partner izvedla regionalni projekt »Zeleno Posavje – za naravo in zdravje«. Skupna vrednost projekta znaša več kot 135.000 evrov, sofinancira ga evropski sklad ESSR. Glavne aktivnosti projekta, ki se bo izvajal v Posavju, so spodbujanje ponovne uporabe stvari po gospodinjstvih, zmanjšanje odpadne organske hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah, gostinskih obratih in po gospodinjstvih ter ozaveščanje o kakovosti vode iz pipe in pozitivnih učinkih pitja vode iz pipe.

Javno podjetje Komunala Brežice je na lanskem izboru Zlata nit prejelo nagrado za najboljšega zaposlovalca v kategoriji srednje velikih podjetij. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.

Več informacij:
Petra Grajžl, vodja sektorja splošnih služb
Javno podjetje Komunala Brežice
telefona: 07 620 92 75, 041 365 817
e-pošta: petra.grajzl@komunala-brezice.si

Fotogalerija