Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: VABILO - Izzivi in priložnosti pri ODVAJANJU ODPADNE VODE - Kaj nas učijo izkušnje?

Zavedamo se, da je izmenjav informacij in izkušenj s področja odvajanja odpadne vode v slovenskem prostoru premalo, zato želimo kot pobudniki na strokovnem srečanju upravljavcev javne kanalizacije ne le izmenjati izkušnje in predstaviti primere dobrih praks, pač pa tudi izpostaviti težave, s katerimi se srečujemo, da bi zanje lahko čim hitreje našli ustrezne rešitve. Na delavnici bomo zato skozi strokovne prispevke in poglobljene diskusije izpostavili naše dosedanje izkušnje ter opozorili na obstoječe ovire ali morebitne napake, da bi lahko ustvarili kakovostne podlage za nove priložnosti in izzive pri odvajanju odpadne vode. V prvemu delu delavnice se bomo posvetili predstavitvi primerov iz prakse ter znanju iz načrtovanja, projektiranja in izvajanja hidravličnih meritev na kanalizacijskem omrežju, v drugem delu pa bo sledil voden ogled »Mesta pod mestom« (tudi odvodnjavanje rimske ceste), ki je del razstave Pokrajinskega muzeja v Celju, kjer se bo delavnica tudi izvajala. V nadaljevanju si bomo v neposredni bližini ogledali še objekt za zadrževanje, razbremenjevanje in prečrpavanje padavinske odpadne vode, ki je v upravljanju javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, d. o. o.

Program delavnice:

8:30 – 9:00 Sprejem udeležencev ob jutranji kavi
9:00 – 9:10 Marjetka Levstek, SDZV in Iztok Rozman, ZKG, uvod v delavnico

 

Marko Cvikl, direktor Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o. pozdravni nagovor gostitelja

9:10 – 9:30

 

9:30 – 9:50

Marko Planinšek, Vodovod-Kanalizacija, Celje, Razvojne faze kanalizacijskega sistema v Celju

 

Razprava

9:50 – 10:10

 

10:10 – 10:30

Tomaž Oberžan, Ekologika d.o.o., Kanalizacijski sistemi v Sloveniji – sedanje stanje in bodoče potrebne aktivnosti

 

Razprava

10:30 – 10:50

 

10:50 – 11:10

Iztok Rozman, GZS/Zbornica komunalnega gospodarstva, Načela dobrega upravljanja kanalizacijskega omrežja

 

Razprava

11:10 – 11:40 Odmor s pogostitvijo
11:40 – 12:40 »Mesto pod mestom« – voden ogled razstave v muzeju, tudi odvodnjavanje rimske kanalizacije
12:40 – 14:00 Ogled objekta za zadrževanje, razbremenjevanje in prečrpavanje padavinske odpadne vode

 

Delavnica bo potekala

 

v sredo, 28. 3. 2018 od 9. do 14. ure
v Pokrajinskem muzeju Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje.

Udeležba na dogodku je namenjena članom SDZV ter ZKG in je brezplačna, število udeležencev pa je omejeno na tri osebe iz posamezne organizacije. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov komunala@gzs.si z izpolnitvijo priloženega obrazca do petka, 23. 3. 2018 do 13. ure.

dr. Marjetka Levstek, Sebastijan Zupanc

 

* Prenesite si program delavnice v PDF obliki.

Fotogalerija