Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Znani zmagovalci Eko kviza

Znani zmagovalci Eko kviza

V Javnem podjetju Komunala Brežice, ki velja za eno najbolj inovativnih komunalnih podjetij pri nas, veliko pozornosti namenjajo okoljskemu ozaveščanju predšolskih in osnovnošolskih otrok. Tudi letos so tako že tretje leto zapored pripravili ekološki projekt Ohranimo čisto okolje. Projekt se je zaključil z Eko kvizom za 6. in 7. razrede v osmih brežiških osnovnih šolah. Med šestimi razredi je zmagal 6. razred OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, med sedmimi razredi pa 7. razred OŠ Globoko, ki sta za nagrado prejela celodnevno vstopnico za bazen in pico za vse tekmovalce. Sponzor Eko kviza podjetje Terme Paradiso Marjan Cvetkovič s.p., pa bo drugo uvrščenima razredoma omogočil celodnevno kopanje na bazenu.
»V okviru projekta smo letos obiskali vseh Gimnazijo Brežice, Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice, 9 osnovnih šol in vrtcev. Rezultati vseh aktivnosti kažejo, da smo več kot uspešni, saj vsako leto sodeluje več otrok – letos že več kot 1.000,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice. Učenci se na delavnicah in predavanjih seznanjajo z različnimi vrstami odpadkov in njihovo potjo od nastanka do odpada, o pomenu kompostiranja, pitne vode in ponovne uporabe stvari. V Komunali Brežice so se prvi med komunalnimi podjetji vključili v učni proces – vse aktivnosti so oblikovali pedagoško, jih vključili v letni učni načrt in poskrbeli za izdelavo učnega gradiva ter uvedbo letnega preizkusa znanja na ravni vseh šol v občini.


Javno podjetje Komunala Brežice je na izboru Zlata nit 2017 prejelo nagrado za najboljšega zaposlovalca v kategoriji srednje velikih podjetij. V podjetju so uvedli celostni sistem odnosa z zaposlenimi Kultura zavzetih inovatorjev 3 x 12, ki je temelj njihovih dosežkov. Upravljajo sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.


Več informacij:
Petra Grajžl, vodja sektorja splošnih služb
Javno podjetje Komunala Brežice
Telefona: 07 620 92 75, 041 365 817
E-pošta: petra.grajzl@komunala-brezice.si

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi