Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: ZKG že četrtič koordinatorka Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov za Slovenijo

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je ena najbolj prepoznavnih ozaveščevalnih akcij Evropske unije na področju preprečevanja nastajanja odpadkov. Pobuda, ki vsako leto poteka v novembru, je namenjena promociji ukrepov ozaveščanja o trajnostnem upravljanju virov in ravnanju z odpadki po celotni Evropi. Povezuje široko mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov v 28 državah članicah EU. Koordinatorka aktivnosti v sklopu ETZO 2018 v Sloveniji, ki bo letos potekal med 17. in 25. novembrom, bo že četrtič Zbornica komunalnega gospodarstva. Letošnji tematski poudarek so nevarne snovi in preprečevanje nevarnih odpadkov, ki v primerjavi z drugimi vrstami odpadkov predstavljajo vedno večje tveganje za naše zdravje kot tudi naše okolje.

Vedeti moramo, da z razvojem družbe uporabljamo vedno več vsakdanjih dobrin, ki vsebujejo nevarne odpadke. Nevarni odpadki lahko nastanejo tudi pri njihovi izdelavi. Razvoj novih, kompleksnejših izdelkov zahteva drugačno ravnanje. Ob nepravilnem ravnanju nevarni odpadki lahko bistveno ogrozijo naše naravno okolje, zdravje ljudi in živali.

Tudi letos bo Zbornica komunalnega gospodarstva z vrsto aktivnosti in v sodelovanju z različnimi deležniki promovirala zmanjševanje porabe izdelkov z nevarnimi vsebinami, osveščala o pravilnem odlaganju nevarnih odpadkov ter spodbujala odgovorno potrošnjo in preprečevanje nevarnih odpadkov, kar bo dodatno podčrtalo cilje pobude za trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov Skupaj za boljšo družbo, ki poteka pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva.

Podrobnejše informacije o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov in materiali bodo v kratkem objavljeni TUKAJ.

Zbornica komunalnega gospodarstva je koordinator ETZO 2018 v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor.


Fotogalerija

 

Arhivi