Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Izjemna udeležba na 8. Konferenci komunalnega gospodarstva

Komunalne storitve so primarno gibalo gospodarskega razvoja in življenjskega standarda prebivalcev. Zaradi vse višjih zakonskih in okoljskih zahtev ter spreminjanja vrednot uporabnikov narašča pomen kakovosti storitev. Kakovostno izvajanje storitev postaja osrednji dejavnik uspešnega poslovanja, skrb, da so storitve izvedene tako, da najbolje zadovoljijo zahteve in pričakovanja uporabnikov, pa strateška naloga komunalnih podjetij. 

Upravljanje kakovosti je proces stalnih izboljšav, ki naj bi pripomogle k izpolnitvi uporabnikovih potreb po najnižjih možnih stroških. Na konferenci smo kakovost komunalnih storitev osvetlili z dveh vidikov, tehničnega in funkcionalnega, ter izpostavili, kako zagotoviti tehnično dovršeno storitev oskrbe, izvedeno po predpisanih standardih in normativih, ter jo posredovati uporabnikom na primeren način. V spremenjenih razmerah namreč ni dovolj, če storitve zadostujejo standardom, ampak morajo biti tudi izvedene tako, da izpolnijo zahteve in pričakovanja uporabnikov. Spremenilo se je tudi razumevanje tega, kako se kakovost storitev doseže in zagotovi. Kakovost ni le tehnični problem, ampak vse bolj tudi problem človeških virov. Prav tako velja načelo, da je proces dela najučinkovitejši takrat, kadar je dobro upravljan.

Na konferenci smo predstavili posebnosti storitev in poudarili, zakaj komunalne storitve zahtevajo drugačne pristope pri doseganju in merjenju kakovosti in kako se s pozitivnimi izkušnjami uporabnikov krepita prepoznavnost in ugled komunalnih podjetij. 

Posebno pozornost je bila namenjena celovitemu obvladovanju poslovnih procesov in zagotavljanju kakovostnega poslovanja podjetja kot celote. Spoznali smo, kako vgraditi model odličnosti v poslovanje podjetja in kakšna je dodana vrednost za komunalna podjetja ter kako v programe izboljšanja kakovosti vključiti vse zaposlene.

 

Programske vsebine so sledile usmeritvi Strategije poslovne odličnosti Slovenije, ki pravi: »Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja.«

 

 

Več si lahko ogledate na SPLETNI STRANI KONFERENCE.


 

Fotogalerija

 

Arhivi