Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Primerjalna analiza za leto 2017 je v polnem teku

Zbornica komunalnega gospodarstva nadaljuje s projektom Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki že od leta 2013 poteka v sodelovanju z vsemi tremi interesnimi združenji občin (SOS, ZOS, ZMOS).


Primerjalno analizo, ki je metodološko prilagojena evidentiranju ter primerjavi ključnih tehničnih in ekonomskih pogojev izvajanja posameznih storitev, ki vplivajo na stroškovno ceno, izvaja Inštitut za javne službe. Lokalne skupnosti lahko s pomočjo primerjalne analize presodijo, ali so stroški izvajanja javnih storitev optimalni in upravičeni, izvajalci pa lahko s pomočjo primerjalne analize prepoznajo možnosti za izboljšanje učinkovitosti poslovanja. Z veseljem ugotavljamo,  da se uporaba rezultatov primerjalne analize v postopku oblikovanja in določanja cen vse bolj uveljavlja, tako v komunalnih podjetjih kot občinah. Če še niste izpolnili vprašalnika, vas vabimo, da nam ga čimprej pošljete in zagotovite, da bo tudi vaše podjetje vključeno v primerjalno analizo.

Fotogalerija

 

Arhivi