Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: S pomočjo prostovoljcev očistili najbolj onesnažene ekološke otoke

S pomočjo prostovoljcev očistili najbolj onesnažene ekološke otoke 

Čedalje več površin v občini Brežice je že očiščenih. Prizadevamo si za redno ozaveščanje naših uporabnikov o pomembnosti čistega okolja. Tudi naši ekološki otoki so urejeni, najbolj kritične, približno 30, pa smo s številnimi prostovoljci uredili v posebni akciji »varuhi ekoloških otokov«. Nekateri namreč tja še vedno prinašajo mešane odpadke in jih puščajo okoli otokov,« je povedala mag. Jadranka Novoselc, direktorica Javnega podjetja Komunala Brežice. Inovativno podjetje, ki si že vse od ustanovitve pred dobrimi šestimi leti prizadeva za zeleno naravo, je s čiščenjem otokov sodelovalo v vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo«. Varuhi so poskrbeli za ozaveščanje uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov, pohvalili vse, ki ločujejo in delili zgibanke o pravilnem ravnanju z odpadki. »Zaposleni v Komunali Brežice smo bili skupaj s prostovoljci zelo aktivni, očistili smo veliko odpadkov, otoke pa dobro uredili,« je povzela mag. Jadranka Novoselc.

Komunala Brežice, ki je nosilka ozaveščanja o omejenosti naravnih virov v občini Brežice, je na brežiški tržnici na dan akcije v sodelovanju z  Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice organizirala tudi brezplačne delavnice za otroke. Pri hiški »Prinesi-odnesi« so najmlajši uživali v ustvarjalnici in poslikavi obraza.

Akcija »Očistimo Slovenijo« je del svetovne prostovoljne akcije »World Cleanup Day 2018« oziroma »Očistimo svet 2018«. Letos je v njej sodelovalo 150 držav, od Slovenije in Nove Zelandije, do Havajev.

Javno podjetje Komunala Brežice je letos prejelo posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja s sedmimi javnimi vodovodnimi sistemi, s tremi kanalizacijskimi sistemi (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekološkimi otoki za ločeno zbiranje odpadkov, s pokopališčem in tržnico v Brežicah, z občinskimi in zasebnimi večstanovanjskimi objekti ter poslovnimi prostori. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju. 

Več informacij:

Petra Grajžl, vodja sektorja splošnih služb
Javno podjetje Komunala Brežice
telefona: 07 620 92 75, 041 365 817
e-pošta:
petra.grajzl@komunala-brezice.si


 

Fotogalerija

 

Arhivi