Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Več kot 10-letna opozorila Zbornice komunalnega gospodarstva o odpadni embalaži in nagrobnih svečah končno slišana

Zaradi razpada sistema ravnanja s komunalno odpadno embalažo se je v letošnjem letu na dvoriščih in zasilnih skladiščih komunalnih podjetij nabralo že več kot 12.500 ton komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč,  za odvoz katerih bi bilo potrebno toliko tovornjakov, da bi ti neprekinjeno tvorili več kot 23-kilometrsko kolono. Vsak delovni dan se v Sloveniji zbere dodatnih 380 ton odpadne embalaže in zaloge ločeno zbrane embalaže le še rastejo. Prav tako so pereč problem odpadne nagrobne sveče, kjer zaradi prihajajočega 1. novembra pričakujemo tudi bistveno povečanje zbranih količin.

Ministrstvo za okolje in prostor je pod novim vodstvom po desetih letih končno slišalo stalna opozorila Zbornice komunalnega gospodarstva in prvič resno pristopilo k reševanju problematike. 15. oktobra 2018 si je minister  za okolje in prostor Jure Leben skupaj z direktorjem Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijanom Zupancem ter direktorjem Snage Ljubljana in predsednikom Združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije Jankom Kramžarjem ogledal nakopičene količine v Ljubljani. Skupaj so opozorili na nevzdržne razmere, minister pa je napovedal urgentno reševanje s pripravo interventnega zakona.

Ministrstvo za okolje in prostor je že objavilo osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju z odpadno komunalno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami ter rok javne obravnave skrajšalo na 14 dni, saj ministrstvo smatra, da gre za izjemno situacijo, ki ogroža zdravje in varnost državljank in državljanov Slovenije. Minister se je prav tako odzval na vabilo Zbornice komunalnega gospodarstva in bo skupaj s sodelavci v petek, 19. oktobra 2018, na Gospodarski zbornici predstavile predvidene ukrepe za reševanje pereče problematike.

VABILO NA DOGODEK

Zbornica komunalnega gospodarstva pozdravlja aktivnosti ministrstva, obenem pa opozarja, da je potrebno urgentno zagotoviti tudi kratkoročno rešitev nevzdržnih razmer pri izvajalcih javnih služb, ki se utapljajo v kupih neprevzete komunalne embalaže in nagrobnih sveč.

SPOROČILO ZBORNICE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA ZA MEDIJE IN JAVNOST

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi