Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Na strokovnem posvetu z ministrom Juretom Lebnom preko 90 udeležencev predstavilo stališča o predlogu interventnega zakona

V petek, 19. 10. 2018, je Zbornica komunalnega gospodarstva v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije organizirala strokovni posvet o predlogu Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami z ministrom za okolje in prostor Juretom Lebnom, državnim sekretarjem Simonom Zajcem in generalno direktorico direktorata za okolje mag. Tanjo Bolte, ki se ga je udeležilo preko 90 predstavnikov komunalnega gospodarstva. 


S predlogom interventnega zakona, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor poslalo v javno obravnavo in naj bi po skrajšanem postopku v veljavo stopil že decembra, je ministrstvo prvič po desetih letih resno pristopilo k reševanju problematike ravnanja s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami kot odziv na dolgoletna opozorila Zbornice komunalnega gospodarstva.

Na posvet je bila vabljena strokovna javnost z namenom, da skupaj s pripravljalcem zakona obravnava pripombe na predlog zakona in poda predloge za dopolnitve. Tako se je posveta udeležilo preko 90 predstavnikov izvajalcev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov, družb za ravnanje z odpadno embalažo, centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, nosilcev skupnih načrtov za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami, podjetij, ki oddajajo odpadne nagrobne sveče v nadaljnjo predelavo, in drugih zainteresiranih članov strokovne javnosti. 

V razpravi so bili izpostavljeni ključni vidiki, ki so potrebni za vzpostavitev delujočega sistema za ravnanje s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami, ki bo dolgoročno vzdržen in bo preprečil ponovitev trenutnega scenarija, kjer se je na dvoriščih komunalnih podjetij nakopičilo že več kot 12.500 ton komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Udeleženci so se strinjali, da je v prvi vrsti pomembna sanacija trenutnega stanja, ki zahteva urgentne ukrepe in kjer šteje vsak dan, saj so komunalna podjetja v primežu neprevzetih kupov odpadkov in ne morejo več zagotavljati sanitarne in okoljske varnosti.

Minister za okolje in prostor Jure Leben se je vsem udeležencev zahvalil za podane pripombe, ki bodo obravnavane in upoštevane pri pripravi zakona. Izrazil je razumevanje glede kritičnosti situacije in vnovič potrdil, da bo ministrstvo zagotovilo urgentne ukrepe za sanacijo neprevzetih kupov odpadne embalaže in nagrobnih sveč, tudi v bodoče pa bo zakonske podlage in ukrepe oblikovalo v sodelovanju s strokovno javnostjo, saj je po njegovem mnenju sodelovanje vseh deležnikov ključno za doseganje kakovostnih rešitev na sistemski ravni.

»Zelo sem vesel, da smo danes s komunalnimi podjetji in z družbami za ravnanje z odpadno embalažo opravili prvi posvet na področju embalaže,« je posvet komentiral minister za okolje in prostor Jure Leben. »Ugotavljam, da smo kot država zatajili. Zatajil je sistem ravnanja z odpadno embalažo. To je pripeljalo do tega, da imamo velik ekološki problem in sanitetni problem, predvsem pa zelo velik varnostni problem pri podjetjih.« Zato je že v pripravi zakon o varstvu okolja, ki bo ponudil potrebne sistemske rešitve.

Oglejte si izjave direktorja Zbornice komunalnega  gospodarstva Sebastijana Zupanca, ministra za okolje in prostor Jureta Lebna in predstavnika Skupnosti občin Slovenije Lea Kremžarja:Fotogalerija

 

Arhivi