Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Več kot 170 udeležencev na predstavitvi osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

26. novembra 2018 smo v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor izvedli posvet o osnutku Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter osnutku Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na posvetu so predstavniki Sektorja za varstvo in odločanje o rabi voda Ministrstva za okolje in prostor predstavili osnutka uredbe in operativnega programa ter osnutek noveliranih aglomeracij sledila pa je živahna razprava udeležencev. Velika udeležba, prisotnih je bilo več kot 170 udeležencev iz komunalnih podjetij in občin, je pokazala da je tematika še kako aktualna in pereča.

PREDSTAVITVE:

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Osnutek noveliranih aglomeracij

Fotogalerija

 

Arhivi