Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Zaključil se je Evropski teden zmanjševanja odpadkov – Slovenija z rekordnim številom ozaveščevalnih akcij

ZAKLJUČIL SE JE EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV 2018

25. novembra 2018 se je uradno zaključil 10. Evropski teden zmanjševanja odpadkov. V Sloveniji se je eni najbolj prepoznavnih akcij letos s kar 66 akcijami pridružilo 41 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 12 komunalnih podjetij ter druge javne institucije, društva in podjetja. S prikazom boljših praks, informativnimi napotki in praktičnimi nasveti za ravnanje z nevarnimi odpadki so naslovili konkretne težave, ki predstavljajo izziv v domačih gospodinjstvih.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov je letos praznoval 10. obletnico. Ta je v času od njenega začetka zrasel iz manjše iniciative v največjo evropsko ozaveščevalno akcijo, kjer se je letos v samo enem tednu odvilo več kot 14.000 komunikacijskih akcij v 20 evropskih državah.

SLOVENIJA V INICIAITVI SODELUJE OD LETA 2010, V ZADNJIH LETIH ŠTEVILO PRIJAV NARAŠČA

Koordinatorstvo Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je leta 2015 prevzela Zbornica komunalnega gospodarstva. Iniciativa je bila takrat poznana predvsem med organizacijami in podjetji, ki delujejo na področju varovanja okolja in preprečevanja odpadkov, v širši javnosti pa je bilo potrebno njen ugled in prepoznavnost še povečati.


V prvih dveh letih je Zbornica komunalnega gospodarstva moči usmerila najprej v grajenje ugleda in povečanja prepoznavnosti iniciative znotraj stroke komunalnega gospodarstva. V letih, ki so sledila pa je pričela intenzivneje sodelovati tudi z drugimi deležniki. Povezala se je z nevladno organizacijo Ekologi brez meja in programom Ekošola ter z njihovo pomočjo k sodelovanju uspela privabiti še številne šole, vrtce in nevladne organizacije.

K soorganizaciji je letos pristopilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, kar še dodatno potrjuje pomen in razsežnost iniciative.


Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva, je ob tem dejal: ”S skupnimi močmi smo uspeli doseči, da je postal Evropski teden zmanjševanja odpadkov največja ozaveščevalna akcija tudi v Sloveniji, kar dokazuje tudi letošnje rekordno število prijav. Naša želja je, da bi se iniciativa v našem prostoru tudi v bodoče razvijala in nadgrajevala in da bi v prihodnjih letih uspeli pritegniti še večje število sodelujočih.”

LETOŠNJA TEMA NEVARNI ODPADKI

Nevarni odpadki so tisti, v katerih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da lahko škoduje okolju, ob nepravilni rabi pa tudi našemu zdravju. Podatek, da smo v Sloveniji samo v preteklem letu ustvarili 6600 ton nevarnih odpadkov je zaskrbljujoč. To pomeni, da vsak Slovenec na leto proizvede kar 3,3 kg nevarnih odpadkov.

Nepravilno ravnanje z nevarnimi odpadki v domačih gospodinjstvih predstavlja še vedno velik izziv. Tako je pokazala tudi anketa, ki so jo pri Zbornici komunalnega gospodarstva pripravili ob prihajajočem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Podatki so pokazali, da v številnih gospodinjstvih nevarne odpadke odlagajo med ostale mešane komunalne odpadke, odpadno jedilno olje in zdravila pa še vedno prepogosto pristanejo v odtokih, čeprav tja ne sodijo in onesnažujejo podtalnico.

V SLOVENIJI NAJVEČ AKCIJ NAMENJENIH OSVEŠČANJU OTROK IN MLADINE

Letos je največ prijav, kar 41, prispelo s strani izobraževanih inštitucij – osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. V vrtcih in osnovnih šolah so temo preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja največkrat naslovili s kreativnimi delavnicami izdelovanja novoletnih okraskov, igrač ali drugih uporabnih predmetov iz odpadnih materialov. Številne osnovne in srednje šole so organizirale tudi čistilne akcije, okrogle mize in izmenjevalnice še uporabnih stvari.

Na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva, so številna komunalna podjetja organizirala akcije s katerimi so naslovila konkretne težave, ki jih zaznavajo na terenu. V Domžalah, Kranju in Kočevju so organizirali prikaz nevarnih vsiljivcev, ki najpogosteje pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki.  V Brežicah, Kopru in Slovenskih Konjicah pa so organizirali akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja.

Z vrsto drugih akcij so se osveščanja o pravilnem ravnanju z nevarnimi odpadki lotili po številnih  mestih in krajih vsej Sloveniji – Ljubljani, Domžalah, Mariboru, Celju, Novem Mestu, Kopru, Kranju, Kočevju, Kamniku, Tržiču, Rogaški Slatini, Ormožu, Krškem, Bledu, Piranu, Vranskem, Kopru, Radovljici, Mostu na Soči, Žalcu, Zagorju, Murski Soboti, Trbovljah, Slovenskih Konjicah, Brežicah, Artičah, Makolah, Turniščah, Kamniku, Grahovem, Vranskem, Rogaševcih, Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Renčah, Studencu, Grosupljem, Razkrižju.

Kljub raznolikosti akcij je bil cilj skupen - lokalni skupnosti ter drugim mimoidočim na plastičen ali nekoliko provokativen način pokazati, da je potrebno z nevarnimi snovmi ravnati premišljeno, saj so zdravju in okolju škodljiva, ter da se lahko v veliko primerih njihovemu nastanku tudi izognemo, tako, da zmanjšamo njihovo porabo, in, ko je le mogoče, poiščemo okolju prijaznejše alternative.  

O Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij Evropske unije na področju preprečevanja nastajanja odpadkov. ETZO je v Evropi izjemno uspešna akcija, ki vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov. ETZO je v letu 2014 prejel nagrado za najboljši okoljski projekt programa LIFE+, v leta 2015 pa je potekel pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta, kar še dodatno potrjuje pomen in razsežnost projekta. Evropski teden zmanjševanja odpadkov v Sloveniji koordinira Zbornica komunalnega gospodarstva v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor. Več informacij o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov najdete na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva.

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi