Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Zaključna konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu

V četrtek, 29. novembra 2018, je na gradu Kromberk pri Novi Gorici potekala konferenca Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu 2017-2018. Namenjena je bila predstavitvi  doseženih rezultatov, dobrih praks in nadaljevanju posameznih aktivnosti po zaključku projekta  31.12.2018.

Po začetnih nagovorih direktorja podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, g. Mirana Lovriča in vodje projekta g. Mitje Gorjana, je ga. Martina Trobiš nadaljevala s predstavitvijo ključnih rezultatov, ki so presegla vsa zastavljena pričakovanja. Partnerstvo je namreč za 72 odstotkov preseglo zastavljen cilj 1790-ih vključitev, v usposabljanjih pa je sodelovalo več kot 1000 oseb.  G. Tomec, g. Jereb in ga. Vrbančič iz Vodovoda kanalizacija Ljubljana so predstavili dobre prakse in izzive  panoge za prihodnje pod nazivom »Z znanjem do učinkovitejšega dela«, ga. Levstek iz Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik pa je skozi prispevek »10 letne izkušnje z usposabljanjem« poudarila pomen dodatnih kvalifikacij za panogo. Pristojni sklad sta zastopala ga. Karin Sulič in g. Vladimir Milovanović, ki je predstavil operacijo Kompetenčni center za razvoj kadrov. Formalni del, ki ga je povezovala ga. Alenka Brod, predstavnica kadrovskega partnerja  Racio razvoj HR&M Consulting, se je zaključil s slikovitim predavanjem dr. Mihaela Jožefa Tomana »Krasna si bistra hči planin«. Konference se je udeležilo cca. 40 predstavnikov partnerskih podjetij, Zbornice komunalnega gospodarstva in lokalne skupnosti.     

Kazalniki uspeha projekta:

  • Vzpostavljen model kompetenc za 5 osnovnih in 5 dodatnih poklicnih profilov.
  • Izdelan načrt razvoja posameznih kompetenc.
  • 3086 vključitev v usposabljanja.
  • 1067 vključenih oseb.
  • 367 usposabljanj, od tega 335 zunanjih in 32 notranjih.
  • Usposobitev 51 notranjih predavateljev in mentorjev na področju pedagoško andragoških veščin.
  • 3 strokovni programi za poklicne profile vzdrževalcev na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu in operaterje čistilnih naprav ter v pripravi 3 pobude za dodatne kvalifikacije.

 

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi