Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Socialni partnerji podpisali Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

V sredo, 19. decembra 2018, so socialni partnerji Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva in Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve kot predstavnika delodajalcev ter Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, ki je član Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, in KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije kot predstavnika delojemalcev podpisali Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki se uporablja od dne 1. 1. 2019 dalje. S podpisom tarifne priloge so pogodbeni partnerji dosegli uskladitev glede višine najnižjih osnovnih plač in regresa v komunalnih dejavnostih.

Z uveljavitvijo Tarifne priloge se zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti linearno povečajo za 3,75 %. Tako bo najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred znašala 503,40 evra, za drugi 548,44 evra, za tretji 606,97 evra, za četrti 710,56 evra, za peti 773,60 evra, za šesti 1.025,79 evra, za sedmi 1.268,97 evra, za osmi 1.629,25 evra in za deveti tarifni razred 1.944,47 evra. Regres za letni dopust bo znašal najmanj 1.050,00 EUR.

Pogodbeni strani sta pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že podali vlogo za vpis Tarifne priloge v evidenco kolektivnih pogodb. Tarifna priloga je pričela veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradni list RS št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019.

Socialni partnerji so prav tako dosegli dogovor glede skupnega pristopa k uveljavitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in so 19. 12. 2018 podali predlog za njeno razširitev na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Do podpisane Tarifne priloge h KP KD za leto 2019 lahko dostopate tu:

TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

 

OD LEVE PROTI DESNI: g. Vladimir Klobas, KNSS – Neodvisnost; mag. Janko Širec, predsednik pogajalske skupine delodajalcev; ga. Majda Marolt, predsednica SKVNS; g. Sebastijan Zupanc, direktor ZKG

 


Fotogalerija

 

Arhivi