Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Preko 40 deležnikov se je udeležilo predstavitve predloga Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah

V petek, 21. decembra 2018, je na Gospodarski zbornici Slovenije v organizaciji Zbornica komunalnega gospodarstva in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor potekala predstavitev predloga Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah. Predlog uredbe so udeležencem predstavili pripravljavci predpisa z Ministrstva za okolje in prostor. Dogodka se je udeležilo preko 40 udeležencev iz vrst izvajalcev javne službe zbiranja odpadkov, zbiralcev odpadkov, upravljavcev pokopališč, predelovalcev odpadnih sveč, proizvajalcev sveč, nosilcev skupnih načrtov in drugih deležnikov, ki so se seznanili s predlogom uredbe in nanj podali svoje pripombe in predloge.

Predlog prinaša bolj jasno razdeljene odgovornosti posameznih deležnikov v sistemu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Udeleženci posveta so pozdravili novosti, ki jih predvideva predlog Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah, vendar so opozorili, da bo potrebno zagotavljati nadzor nad izvajanjem določb uredbe, sicer se lahko kot pri drugih predpisih začne opuščati določeno dolžno ravnanje. Udeleženci so obenem pozdravili posluh Ministrstva za okolje in prostor za pripombe deležnikov in vključevanje strokovne javnosti v postopke priprave učinkovitih predpisov.

 


Fotogalerija

 

Arhivi