Zbornica komunalnega gospodarstva

Novice


Arhiv: Zbornica komunalnega gospodarstva pričela s podeljevanjem certifikata VODA IZ PIPE


 


Ob letošnjem svetovnem dnevu voda je Zbornica komunalnega gospodarstva pričela s podeljevanjem prvega certifikata, ki organizacije spodbuja k pitju pitne vode iz pipe, CERTIFIKATA VODA IZ PIPE, ki je nastal v sklopu vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo.

 

Slovenija je bogata z vodnimi viri in se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh, kljub temu pa se je v mnogih slovenskih organizacijah uveljavila praksa, da se na sestankih, srečanjih in drugih dogodkih ponuja predpakirana voda, ki okolje obremenjuje veliko bolj kot pitna voda iz pipe. Zbornica komunalnega gospodarstva se je odločila, da ta izziv naslovi, zato je pričela s podeljevanjem certifikata »Voda iz pipe«.

 

Certifikat je namenjen spodbujanju pitja pitne vode iz pipe v organizacijah ter ozaveščanju o kakovosti slovenske pitne vode in prednostih, ki jih pitje pitne vode iz pipe prinaša za okolje in zdravje ljudi.

 

Organizacije se s pridobitvijo certifikata zavežejo, da bodo na delovnem mestu, na dogodkih in sestankih ponujale pitno vodo iz pipe in k temu spodbujale tudi ostale. Na ta način trajnostno naravnanost osmislijo v delovanju in tako jasno izrazijo svoje vrednote v poslovnem okolju bodisi kot začetek družbeno odgovorne prakse ali kot nadgradnjo obstoječe. S pridobitvijo certifikata utrjujejo svoj ugled ter svojim deležnikom in širši javnosti sporočajo, da je voda v Sloveniji zdrava in kakovostna, pitje pitne vode iz pipe pa bolj zdravo in okolju prijaznejše vedenje kot poseganje po predpakirani vodi.

 

Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva:

 

»V Zbornici komunalnega gospodarstva že vrsto let svoje moči usmerjamo v spodbujanje trajnostnega gospodarstva, odgovorne potrošnje in ohranjanja naravnih virov in zavzemanje za pitje pitne vode iz pipe tako med zaposlenimi v komunalnih podjetjih kot tudi na dogodkih, kjer se srečujemo s širšo javnostjo. S certifikatom Voda iz pipe smo k temu želeli spodbuditi tudi druge. Tako lahko svoj del k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa sedaj prispevajo tudi organizacije ter pokažejo, da jim skrb za okolje in ohranjanje naravnih virov ni samo vrednota, temveč način delovanja

 

Mag. Iztok Rozman, direktor projektov Zbornice komunalnega gospodarstva:

 

»S podpisom Zaveze certifikata Voda iz pipe se organizacije zavežejo, da bodo v svojih poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujale pitno vodo iz pipe in k temu spodbujale tudi svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale deležnike. Obenem pa bodo s certifikatom ozaveščale, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.« 

CERTIFIKAT LAHKO PRIDOBIJO VSE SLOVENSKE ORGANIZACIJE

 

K pridobitvi certifikata so vabljene vse slovenske organizacije, ki že izvajajo politiko pitja pitne vode iz pipe v organizaciji ali pa želijo pričeti izvajati ukrepe za spodbujanje pitja kakovostne slovenske pitne vode iz pipe.

 

Certifikat Voda iz pipe je spodbuda in poziv vsem organizacijam, da pričnejo pitno vodo iz pipe obravnavati prednostno in jo smatrati kot boljšo in okolju prijaznejšo alternativo predpakirani vodi. S tem bodo prispevale k širjenju zavedanja o pomenu pitne vode v Sloveniji in spodbujanju trajnostno naravnanega vedenja.

 

Organizacije lahko k pridobitvi certifikata pristopi z oddajo prijavnice, ki je dostopna na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva.


Več informacij je dostopnih na spletni strani certifikata Voda iz pipe.

 

 

MED PRVIMI STA POBUDO PODPRLA IN ZAVEZO PODPISALA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR TER MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje, pristojni ministrstvi na področju pitne vode in oskrbe z njo, sta kot prvi organizaciji izrazili podporo pobudi in s podpisom zaveze pridobili certifikat Voda iz pipe.

 

Zavezo certifikata Voda iz pipe sta podpisala državni sekretar pri Ministrstvu za okolje in prostor Simon Zajc ter državna sekretarka pri Ministrstvu za zdravje mag. Pia Vračko.


   


Certifikat Voda iz pipe je bil ministrstvoma slavnostno podeljen na razvojnem posvetu »Pijmo vodo iz pipe«, ki so ga ob svetovnem dnevu voda 22. marca 2019 na gradu Kromberk v Novi Gorici organizirali v podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva in pod častnim pokroviteljstvom Državnega sveta RS.

 

Na razvojnem posvetu so direktor podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica Miran Lovrič, klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, izredna predavateljica na Univerzi v Ljubljani dr. Tjaša Griessler Bulc, predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in direktor projektov Zbornice komunalnega gospodarstva mag. Iztok Rozman opozorili na pomen ohranjanja vodnih virov in širjenja zavedanja o kakovosti pitne vode v Sloveniji.

 

Marko Maver, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, je izpostavil:

 

»V Sloveniji smo z zapisom pravice do pitne vode v ustavo pokazali zavedanje, kako izjemno dragocena dobrina je pitna voda, vendar je potrebno na ravni ozaveščanja narediti še veliko. Vabilu k podpori pobudi in podpisu zaveze smo se zato z veseljem odzvali, saj želimo biti za vzor tudi drugim organizacijam.«

 

Martin Kavka, predstavnik Ministrstva za zdravje, pa je poudaril, kako pomembno vlogo igra pitna voda iz pipe pri vzdrževanju zdravega telesa in zdravega uma, saj nas krepi tako na fizični kot psihični ravni, in povedal, kako pomembno je, da jo pijemo tudi na delovnem mestu. Spodbujanje tovrstnega zdravega življenjskega načina vidi kot ključno, saj zaposleni navade z delovnega mesta pogosto prenašajo tudi v prosti čas in domače okolje.

 

Fotografije s podpisa zaveze ter podelitve certifikata Voda iz pipe Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za zdravje ter s posveta ob svetovnem dnevu voda si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

 

Videoposnetek celotnega posveta "Pijmo vodo iz pipe" in podelitve certifikata Voda iz pipe predstavnikoma MOP in MZ je dostopen na tej povezavi.

VODA IZ PIPE. NAJBOLJŠA IZBIRA.


 

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi